Bezpečné nabíjení autobaterií

Index of contents

  Nabíjení autobaterií? Je to skutečně třeba? Pokud ano, jak často a jak dlouho? Copak nejsou moderní baterie bezúdržbové? Mnozí řidiči kladli tyto nebo podobné otázky. Za prvé: normálně by měl alternátor adekvátně nabíjet baterii při každodenním používání. Nicméně existují situace, ve kterých nabíjení a další péče může mít pozitivní vliv na životnost autobaterie. Je to například vhodné při používání konvenčních olověných kyselinových bateriích v kombinaci s častým startováním, krátkými cestami, zejména v chladném počasí. Totéž platí v případě, že vozidlo stojí dlouhou dobu v garáži.

  Moderní, bezúdržbové baterie mají tu výhodu, že již není nutné do nich dolévat destilovanou vodu. Aby autobaterie spolehlivě fungovala, lze dobrý stav jejího nabití zajistit použitím nabíječky autobaterií.

  Svépomocná údržba a nabíjení baterie – na co je třeba dát pozor

  Důležité: Při manipulaci s olověnými kyselinovými akumulátory je třeba opatrnost. Při nesprávné manipulaci může elektrolyt ze startovací baterie uniknout nebo vystříknout. Při přebíjení se může uvolňovat výbušný vodík. Pokud starší vozidlo není vybaveno bezúdržbovou baterií, doporučujeme navštívit servis.

  Důležité: Bez ohledu na to je třeba při údržbě, vyjímání nebo instalaci baterie nosit ochranné brýle a rukavice. Aby nedošlo ke zkratu, je nezbytné zabránit spojení pólů kontaktem s kovovými nebo vodivými materiály, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

  baterii

  Nicméně při správném a opatrném zacházení mohou všichni řidiči baterii ošetřovat sami.

  Nejprve: Příprava před zahájením nabíjení

  Nabíjení baterie ve vozidle je jednodušší a výhodnější z bezpečnostních důvodů, i když to není vždy možné. Pokud není k dispozici garáž nebo elektrická přípojka, často neexistuje alternativa k nabíjení baterie mimo vozidlo. Při nabíjení v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Pokud se baterie vyjímá z motorového prostoru pro nabíjení, mělo by tak být případě nákladních baterií konáno s pomocí druhé osoby, z důvodu vyšší hmotnosti baterie.

  Důležité: U olověných kyselinových baterií je třeba počítat se vznikem výbušného vodíku a odplyněním. V extrémních případech může při vysoké koncentraci vodíku dojít k výbuchu s vážným zraněním a škodám na majetku.

  Je třeba si také všímat vad baterie. Z poškozených baterií může unikat kyselina. Fyzický kontakt s kyselinou z baterie může způsobit vážné poleptání. Postižená oblast se musí důkladně opláchnout čistou vodou a je třeba vyhledat lékaře.

  Nabíjení autobaterie – krok za krokem

  1. Odpojte připojovací kabely

  Důležité: Jako první se musí odpojit kabel, který je připojený k zápornému pólu. Tím se zabrání zkratu mezi kladným pólem a kostrou. Pak odpojte červený kabel, který je připojený ke kladnému pólu.

  1. Zkontrolujte stav baterie

  U olověných baterií, které nejsou bezúdržbové, doporučujeme navštívit servis. Za žádných okolností byste sami neměli kontrolovat hladinu elektrolytu.

  U bezúdržbových baterií nelze kontrolu elektrolytu provést. Zde je pouze třeba vyčistit odvětrávací trubičky od nečistot.

  Bez ohledu na důvod nabíjení (například v případě vybité baterie, dlouhé odstávky, jízd na krátké vzdálenosti) je vhodné nechat si občas provést test baterie v servisu. To je jediný způsob, jak zajistit, že vaše auto bude vždy startovat. Podle německé služby ADAC je více než 46 procent všech poruch způsobeno nedostatečnou údržbou baterie.

  1. Začněte nabíjet

  Důležité: Má-li se baterie vyjmout z vozidla, je třeba baterii zvedat a nosit ve vzpřímené poloze. Má-li se baterie nabíjet ve vozidle, musí být před připojením nabíječky všechny elektrické spotřebiče vypnuté.

  Důležité: Nabíječka se musí připojit k baterii dříve, než se připojí k elektrické síti. Při připojování nabíječky k baterii nejprve upevněte červený kabel ke kladnému pólu baterie. Poté připojte černý kabel k zápornému pólu.

  Důležité: Další postup závisí na typu baterie. Při výběru správného provozního režimu by se měl uživatel řídit informacemi v návodu k obsluze nabíjecího zařízení.

  1. Ukončení procesu nabíjení

  Po ukončení procesu nabíjení se musí nabíječka nejprve odpojit od elektrické sítě a až poté kabely od baterie. Při instalaci baterie do vozidla se musí nejprve připojit červený kabel ke kladnému pólu. Poté se připojí černý záporný kabel k zápornému pólu.

   

  1. Zvláštní prvky u vozidel se systémem start-stop

  Nabíjení baterie s technologií EFB nebo AGM je stejné, je však třeba dbát na to, aby nabíjecí zařízení bylo vhodné pro baterie s uvedenými technologiemi. Dále postupujte dle instrukcí v návodu k obsluze.

   

  Zajímavá fakta o nabíječkách a době nabíjení

  Mnoho vysoce kvalitních nabíječek je kompatibilní s různými typy baterií a po dokončení nabíjení se automaticky vypne. Inteligentní nabíječky pozvolna snižují nabíjecí proud s tím, jak roste úroveň nabití, jakmile je dosaženo požadovaného napětí automaticky se vypnou. Tímto způsobem lze zajistit dobrý stav nabití i při dlouhých klidových časech a nízkých venkovních teplotách. V případě pochybností se podívejte na popis použití přístroje od výrobce. Správné a pravidelné používání nabíječek baterií proto může zvýšit spolehlivost a životnost baterie.

  I když při použití velmi kvalitní nabíječky nehrozí riziko přebíjení, baterie by neměla zůstat připojená k nabíječce déle než 24 hodin. Plného nabití je obvykle dosaženo nabíjením přes noc. Doba nabíjení do plných znaků závisí na hloubce vybití baterie.

  V režimu údržby mohou být baterie udržovány na vysoké úrovni nabití i při dlouhém stání vozidel. V případě hlubokého vybití umožňují některé nabíječky alespoň částečnou regeneraci baterie.

  Důležité: I když připojení a práce s nabíječkou není složitá, je třeba dát pozor na několik věcí. Nabíjení autobaterie se v několika ohledech liší od nabíjení běžné baterie. Návod k obsluze nabíječky obsahuje všechny potřebné informace.