Důvody, proč systém start-stop nefunguje

Index of contents

  Díky technologii start-stop je jízda hospodárnější a šetrnější k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu bude do roku 2020 touto technologií vybaven každý třetí automobil na našich silnicích. Pokud například auto zastaví na semaforech, systém start-stop vypne motor. Jakmile je pedál spojky znovu sešlápnut nebo je u automatické převodovky uvolněna brzda, motor se okamžitě znovu nastartuje.

   

  Kromě častých startů motoru, které musí být pokryty energií z baterie, baterie také napájí všechny elektronické spotřebiče, i když je motor vypnutý. Dalo by se říci, že autobaterie je srdcem systému pro moderní vozidla. Ten je často podporován inteligentním systémem správy baterie (BMS), což je tak říkajíc mozek elektroniky vozu. Důvodem, proč systém start-stop nefunguje, může být vztah mezi těmito oběma základními systémy.

   

  Správa baterie vypne funkci start-stop

   

  Nejvyšší prioritou pro každou baterii je nastartování motoru. Pokud však nabití baterie klesne, systém správy baterie (BMS) vypne funkci start-stop, aby bylo možné nastartovat motor. Podobný ochranný mechanismus funguje v následujících případech:

  Byla instalována baterie se špatnou technologií, která může poskytnout pouze malý počet nabíjecích cyklů.

  Venkovní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká. Pokud baterie potřebuje příliš mnoho energie pro napájení ventilátoru, funkce start-stop je vypnutá. Kdy a zda k tomu dojde, závisí na nastavení komfortu výrobcem konkrétního automobilu. Může se také stát, že funkce start-stop je stále podporována, ale klimatizační systém je automaticky omezen.

  Teplota motoru je příliš vysoká nebo příliš nízká. Není-li motor ohříván spotřebiči nebo baterií, musí spalováním vytvářet vlastní teplo, které vyžaduje vyšší startovací proud. Výsledek: Funkce start-stop není aktivována. Pokud hrozí přehřátí motoru, musí být motor chlazen ventilátorem chladiče, protože při zastavení na semaforech není proud vzduchu dostatečný nebo žádný. Ventilátor vyžaduje velký proud, takže funkce start-stop se neaktivuje.

  Špatná technologie baterie působí problémy

   

  Další příčinou může být, že baterie nebyla ve vozidle při výměně správně zaregistrována. Pokud například technologie nebo kapacita baterie nejsou zadány správně, BMS nemůže použít správný operační algoritmus. Pokud také vozidlo nezaregistruje baterii jako novou, může se stát, že baterie není detekována jako nová, a proto není využit její plný potenciál.

   

  Více informací o tomto tématu naleznete v našem článku o rizicích výměny baterie start-stop za konvenční baterii.

   

   

  Faktory, které nezávisí na baterii

  Existují také faktory nezávislé na baterii, které ruší funkci start-stop:

   

  • Nejsou zapnuté bezpečnostní pásy.
  • Dveře auta nebo kapota nejsou řádně zavřené.
  • Je aktivní parkovací asistent.
  • Auto jede do strmého kopce (příliš velké stoupání).

   

  Pokud funkce start-stop velmi často selže nebo se vůbec neaktivuje, doporučujeme co nejdříve navštívit servis. V tomto případě mohou odborníci pomocí bezplatného testu baterie zjistit, zda není třeba baterii vyměnit.