Bezpieczne ładowanie akumulatora samochodowego

Spis treści

  Ładowanie akumulatora samochodowego? Czy naprawdę jest potrzebne? Jeśli tak, jak często i przez jaki czas? Czy nowoczesne akumulatory nie miały być bezobsługowe? Te lub podobne pytania zadaje wielu kierowców. Zacznijmy od tego, że w normalnych warunkach alternator powinien wystarczająco ładować akumulator podczas codziennej eksploatacji pojazdu. Jednak pewne czynności jak np. doładowanie mogą pozytywnie wpłynąć na żywotność akumulatora. Doładowanie jest zalecane w przypadku tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, jeśli pojazd jest użytkowany na krótkich trasach, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno. To samo dotyczy sytuacji, w których pojazd stoi przez dłuższy czas w garażu.

  Nowoczesne, bezobsługowe akumulatory mają tę zaletę, że nie trzeba uzupełnić w nich poziomu elektrolitu. Aby zapewnić niezawodność akumulatora samochodowego i odpowiedni poziom naładowania, warto korzystać z prostownika lub ładowarki.

  Samodzielna konserwacja i ładowanie akumulatora – na co zwracać uwagę

  Ważne: przy obsłudze akumulatorów kwasowo-ołowiowych należy zachować ostrożność. Przy nieodpowiedniej obsłudze może dojść do wycieku lub wylania się  elektrolitu z akumulatora rozruchowego. Przeładowanie akumulatora może spowodować wybuch wodoru. W przypadku starszych pojazdów, które nie są wyposażone w akumulatory bezobsługowe, zalecana jest wizyta w serwisie.

  Ważne: zarówno podczas obsługi serwisowej, demontażu lub montażu akumulatora zalecane jest zakładanie okularów i rękawic ochronnych. Aby zapobiec zwarciu, bardzo ważne jest unikanie kontaktu biegunów z metalami lub materiałami przewodzącymi ze względu na zagrożenie porażeniem lub obrażeniami ciała.

  Przy zachowaniu ostrożności i właściwym postępowaniu każdy kierowca może samodzielnie serwisować akumulator w swoim samochodzie.

  Przede wszystkim: jak przygotować się do procesu ładowania

  Ładowanie akumulatora bez wyjmowania go z pojazdu jest łatwiejsze i zalecane ze względów bezpieczeństwa, choć nie zawsze możliwe. W razie braku dostępu do garażu lub gniazdka elektrycznego często nie ma innego wyjścia niż ładowanie akumulatora poza pojazdem. Ładując akumulator w pomieszczeniu zamkniętym, należy zadbać o dobrą wentylację. Przy wyjmowaniu dużego akumulatora z komory silnika w celu jego naładowania należy poprosić o pomoc drugą osobę ze względu na ciężar akumulatora.

  Ważne: podczas ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych może tworzyć się wybuchowy wodór co powoduje konieczność odgazowania akumulatora. W wyjątkowych przypadkach wysokie stężenie wodoru może spowodować wybuch i poważne obrażenia oraz szkody.

  Należy również uważać na uszkodzenia akumulatora. Z uszkodzonego akumulatora może wyciekać kwas. Fizyczny kontakt z kwasem z akumulatora może spowodować poważne oparzenia. Miejsce kontaktu należy dokładnie spłukać czystą wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

  Ładowanie akumulatora samochodowego krok po kroku

  1. Odłącz przewody od akumulatora

  Ważne: w pierwszej kolejności należy odłączyć przewód podłączony do bieguna ujemnego. W ten sposób unikamy zwarcia między biegunem dodatnim i uziemieniem. Następnie należy odłączyć czerwony przewód podłączony do bieguna dodatniego.

  1. Sprawdź stan akumulatora

  W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które nie są bezobsługowe, zalecamy wizytę w serwisie. W żadnym razie nie należy samodzielnie sprawdzać poziomu elektrolitu.

  W przypadku akumulatorów bezobsługowych sprawdzanie poziomu elektrolitu nie jest możliwe. Należy tylko usunąć brud z przewodów i zadbać o czystość akumulatora.

  Niezależnie od przyczyny ładowania (całkowitego rozładowania akumulatora, długiego postoju pojazdu czy użytkowania akumulatora na krótkich trasach) zalecane jest regularne przeprowadzanie testu akumulatora w serwisie. Tylko w ten sposób można zapewnić sobie niezawodne uruchamianie silnika. Według statystyk niemieckiego ADAC aż do 46 procent awarii pojazdów spowodowane jest niesprawnością akumulatora.

  1. Rozpocznij ładowanie

  Ważne: jeśli konieczne jest wyjęcie akumulatora z pojazdu na czas ładowania, należy pamiętać, aby przy podnoszeniu i przenoszeniu utrzymywać akumulator w takiej samej pozycji jak był zamontowany w samochodzie. Jeśli akumulator jest ładowany w pojeździe, przed podłączeniem prostownika należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne.

  Ważne: przed podłączeniem prostownika do gniazdka należy podłączyć go najpierw do  akumulatora. Aby podłączyć prostownik do akumulatora, należy najpierw podłączyć czerwony przewód do dodatniego bieguna akumulatora a następnie czarny do bieguna ujemnego.

  Ważne: Kolejne czynności zależą od rodzaju akumulatora. Aby wybrać właściwy sposób ładowania, użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi prostownika lub ładowarki.

  1. Koniec ładowania

  Po zakończeniu ładowania najpierw należy odłączyć prostownik od zasilania, a następnie przystąpić do odłączania kabli od akumulatora. Podczas montażu akumulatora w pojeździe najpierw należy podłączyć czerwony przewód do bieguna dodatniego. Następnie przewód czarny podłączamy do bieguna ujemnego.

   

  1. Szczególne zalecenia w przypadku samochodów z technologią start-stop

  Ładowanie akumulatora z technologią EFB lub AGM wygląda dokładnie tak samo, jednak należy upewnić się, że dany model ładowarki jest przystosowany do ładowania akumulatorów obsługujących technologię start-stop. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

   

  Ciekawostki na temat prostowników i czasów ładowania

  Wysokiej klasy prostowniki lub ładowarki obsługują różne rodzaje akumulatorów i samoczynnie wyłączają się po zakończeniu ładowania. Prostowniki, ładowarki stopniowo wyłączają się, gdy poziom naładowania wzrasta i automatycznie ograniczają natężenie prądu. W ten sposób zapewniają prawidłowy stan naładowania nawet przy dłuższym postoju pojazdu i niskich temperaturach na zewnątrz. W razie wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta urządzenia. Prawidłowe i regularne korzystanie z urządzenia doładowującego akumulator może zwiększyć niezawodność i żywotność akumulatora.

  Mimo, że w przypadku wysokiej klasy prostowników i ładowarek nie występuje ryzyko przeładowania, akumulator nie powinien pozostawać podłączony przez czas dłuższy niż 24 godziny. Pełne naładowanie trwa zwykle całą noc.

  W trybie serwisowym można utrzymywać wysoki poziom naładowania akumulatora nawet podczas dłuższych postojów pojazdu. Nawet po całkowitym rozładowaniu akumulatora niektóre inteligentne ładowarki umożliwiają przynajmniej częściową regenerację akumulatora.

  Ważne: mimo, że podłączenie i obsługa prostownika czy ładowarki nie są skomplikowane, należy pamiętać o kilku zasadach. Ładowanie akumulatora samochodowego pod kilkoma względami różni się od ładowania zwykłych baterii. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi prostownika.