Typy baterií – olověné kyselinové, AGM, EFB

Index of contents

  Startovací baterie se již osvědčily v milionech vozů po celém světě. Díky neustálým inovacím a dalšímu vývoji se v průběhu let zvýšil výkon, spolehlivost a univerzálnost klasických mokrých baterií. Baterie EFB a AGM jsou nové typy baterií, které uspokojují zvýšené nároky současné generace vozidel.

  Tři různé typy baterií – mnoho společných rysů

  Baterie AGM a EFB se vyznačují vysokým výkonem. Navzdory různým technologickým přístupům má nejnovější generace typů baterií další pozitivní vlastnosti: Vyžadují menší údržbu a jsou spolehlivější než před 10 lety – díky pokroku v technologii baterií.

  Jen před několika desítkami let se hladina kyseliny v autobaterii musela pravidelně kontrolovat a v případě potřeby doplňovat destilovanou vodou. U moderních, bezúdržbových baterií je ztráta vody tak nízká, že doplňování destilovanou vodou není nutné po celou dobu životnosti baterie.

  Startovací baterie, baterie EFB a baterie AGM: rozdíly mezi jednotlivými typy baterií

  1. Baterie s mokrými články (SLI) – osvědčené a hospodárné

  Konvenční startovací baterie se skládá ze šesti článků. Bateriový článek, označovaný také jako blok desek, se skládá z kladné a záporné sady desek, která má několik elektrod.

  Kladnou elektrodu tvoří aktivní materiál vyrobený z oxidu olovičitého a kladná mřížka ze slitiny olova. Mřížková konstrukce dává elektrodám pevnou strukturu a zároveň slouží jako elektrický vodič. Aktivní materiál je ponořený v elektrolytu, směsi kyseliny a destilované vody.

  Zápornou elektrodu také tvoří aktivní materiál, ale v tomto případě z čistého olova, a záporná mřížka. Elektrody s různými polaritami jsou odděleny separátorem. Požadované kapacity baterie se dosahuje paralelním zapojením jednotlivých desek v článku. Zapojení jednotlivých článků do série vytváří požadované napětí 12 V.

  Chcete vědět víc? Jak funguje baterie, najdete v našem článku o konstrukci a funkci startovacích baterií.

  Běžné baterie, jako jsou olověné kyselinové baterie, jsou nejběžnějšími typy baterií. Tato technologie je často označována jako SLI, což souvisí s hlavními funkcemi baterie vozidla: startování, osvětlení a zapalování (Starting, Lighting, Ignition). Jsou vhodné pro vozidla bez technologie start-stop a s malým počtem elektrických spotřebičů.

  1. Baterie EFB – mnoho nabíjecích cyklů a dlouhá životnost

  Baterie EFB je optimalizovaná výkonnější verze mokré baterie. Zkratka „EFB“ znamená „Enhanced Flooded Battery“ – rozšířená zaplavená baterie. I zde jsou desky vzájemně izolovány mikroporézním separátorem. Mezi deskou a separátorem se nachází rovněž polyesterový mul. Tato látka pomáhá stabilizovat aktivní materiál desek a prodloužit životnost baterie. Baterie EFB zvládají velký počet možných nabíjecích cyklů a mají více než dvakrát větší schopnost částečného a hlubokého vybíjení ve srovnání s konvenčními bateriemi.

  Baterie EFB jsou často instalovány ve vozidlech s jednoduchými automatizovanými systémy start-stop. Díky svému vynikajícímu výkonu se baterie s technologií EFB také stále více používají jako náhrada za konvenční olověné kyselinové baterie.

  1. Baterie AGM – vysoký výkon a kapacita

  Baterie AGM jsou univerzální, mají vysoký výkon a jsou navrženy pro vysoké nároky. V zásadě je struktura baterie AGM stejná jako struktura baterie s mokrými články. Nicméně v baterii AGM je elektrolyt vázán ve speciálním separátoru ze skleněných vláken – odtud název „Absorbent Glass Mat“ (absorpční skleněné rouno). Velká kontaktní plocha napomáhá výstupnímu výkonu, a také činí baterii odolnou proti vytečení. Vzhledem ke své konstrukci je baterie vzduchotěsně uzavřená. Tato funkce umožňuje vnitřní rekombinaci kyslíku a vodíku, takže nedochází ke ztrátám vody. Na ochranu proti nadměrnému tlaku jsou jednotlivé bateriové články vybaveny pojistným ventilem, takže zůstávají bezpečné i v případě nehody.

  S ohledem na svou životnost mají baterie AGM značné výhody oproti jednoduchým startovacím bateriím. Baterie AGM má třikrát vyšší cyklickou životnost než konvenční startovací baterie. Další výhoda baterií AGM je v tom, že nejsou závislé na své poloze, protože kvůli vázanému elektrolytu nemůže uniknout žádná kapalina. Dokonce i v případě prasklé nádoby baterie nemůže uniknout žádná kyselina.

  Baterie AGM jsou ideální pro vozidla s automatickými systémy start-stop s obnovováním brzdné energie (rekuperací), protože konvenční startovací baterie nedokáže zvládnout vysoké energetické nároky těchto systémů. Baterie AGM jsou také správnou volbou pro automobily s vysokou spotřebou energie a velkým počtem elektrických spotřebičů.

  Jaká baterie pro jaké vozidlo?

  Na partnerském portálu VARTA mohou naše partnerské servisy rychle najít správnou náhradní baterii, její umístění ve vozidle, stejně jako pokyny pro instalaci a demontáž pro většinu vozidel, která se v Evropě používají. Vyhledávání baterií VARTA je také užitečným nástrojem pro naše koncové zákazníky, aby se rozhodli, jaká náhradní baterie je správná pro jejich vozidlo.

  Za určitých okolností může být užitečné přejít k baterii s vyšší úrovní použité technologie. Zde si můžete přečíst, kdy tomu tak je. Baterie AGM musí být vždy vyměněna za baterii AGM. Je-li konvenční baterie instalována ve vozidle se systémem start-stop, je třeba počítat s významným zkrácením životnosti baterie nebo omezením funkce systému řízení energie ve vozidle. To platí i v případě, že je deaktivována funkce start-stop.