Co se děje s baterií v létě?

Index of contents

  Co se děje v baterii v létě?

  Tuto zkušenost měla většina řidičů: Sednou do auta, otočí klíčkem a nestane se nic. Diagnóza: vybitá baterie. Ale na rozdíl od všeobecného přesvědčení to nebyly zimní mrazy, které zničily baterii, ale horká letní období v předchozích letech.

  Hlavní příčiny selhání baterie

  Selhání baterie má dvě hlavní příčiny: opotřebení a proces stárnutí. Opotřebení je snadno pochopitelné při pohledu na pneumatiky automobilu: čím více jezdíte a čím razantnější je váš styl jízdy, tím rychleji dochází k opotřebení. Podobně je tomu u baterie: Čím častěji a hlouběji se autobaterie vybíjí, a čím více elektrických spotřebičů napájí, tím vyšší je opotřebení. Také pokud používáte auto jen zřídka nebo většinou na krátké vzdálenosti, nemůže alternátor baterii plně dobít, když ji současně vybíjejí elektrické spotřebiče.

  Tomu lze čelit výběrem správné technologie baterie. Pokud máte například vozidlo s funkcí start-stop, je určitě vyžadována technologie AGM nebo EFB. Konvenční baterie SLI (standardní) není určena pro tyto aplikace, a proto se poměrně rychle opotřebovává.

  Výkon baterie AGM může být přínosem i pro automobily bez systému start-stop: Technologie AGM nabízí vyšší rezervy výkonu, z nichž konvenční vozidla bez systému start-stop těží v podobě delší životnosti baterie. Baterie AGM se také dokáže vyrovnat s extrémními vnějšími teplotami, zatímco konvenční startovací baterie reaguje na extrémní chlad a teplo rychlým poklesem kapacity a rychlejším vybíjením. To bylo prokázáno v terénní studii v Dubaji, kde všechna vozidla se systémem start-stop, vybavená konvenčními bateriemi, selhala po 5 až 6 měsících, zatímco srovnávací vozový park vybavený bateriemi AGM zůstal mobilní až do konce testu po 12 měsících.

  Není možné vydat paušální prohlášení o životnosti a procesu stárnutí, protože životnost závisí na faktorech jako je typ baterie, okolní teplota, počet cyklů, hloubka vybití nebo četnost použití. Nicméně opotřebení v konečném důsledku ovlivňuje proces stárnutí a tím i životnost baterie.

  Letní teplo urychluje proces stárnutí

  Řidiči se domnívají, že baterii poškozuje chlad, ale ve skutečnosti je to teplo, které způsobuje selhání. Optimální venkovní teplota pro autobaterii je +20 °C. V létě se však teplota často vyšplhá nad +30 °C (75 °F). Vysoké teploty vedou k samovybíjení baterie, které způsobuje rychlejší stárnutí baterie. Tento proces probíhá v létě a na podzim bez povšimnutí, ale když motor potřebuje více energie pro startování v zimě, často dochází k potížím.

  Podle jednoduchého pravidla se chemická reaktivita zpravidla zdvojnásobuje na každých 10 °C zvýšení teploty. To způsobuje exponenciální nárůst chemické reaktivity a tím i více škodlivých faktorů, jako je koroze mřížky. Stejně jako rez u plechu karoserie, také koroze mřížky vede k rozkladu slitiny olova v baterii. Vzhledem k tomu, že mřížka usnadňuje vedení proudu v elektrodě a tvoří mechanickou kostru pro aktivní hmotu, zvládá mřížka tyto dva úkoly stále hůře, což je důvod, proč vysoké teploty v létě urychlují stárnutí a poškozují baterii.

  Proč se většina baterií mění v zimě

  Dozvěděli jsme se, že letní teplo způsobuje poškození baterie a že vyšší teploty urychlují chemické reakce. To platí pro teploty nad 20 °C. Pokud teploty klesnou pod 20 °C, chemické procesy v baterii se zpomalí. Vezmeme-li jako optimum 20 °C, zpomalí se chemická reakce při 10 °C na 50 % a na bodu mrazu klesá až na 25 %. To znamená, že výkon baterie může být v létě při teplotě 20 °C vynikající, zatímco v zimě se při 0 °C neděje nic a baterie musí být vyměněna

  Buďte připraveni na zimu – nechte si zkontrolovat baterii

  Testy baterií pomáhají v předstihu odhalit selhání baterie. V ideálním případě by si proto řidiči měli nechat zkontrolovat baterii v servisu alespoň jednou ročně před zimou. To zajistí vaši mobilitu a ochrání vás před dodatečnými náklady a neočekávanými poruchami. Koneckonců nic nezpůsobuje větší potíže než baterie, která stále ještě poskytuje dostatek energie pro světla, ale je příliš slabá k nastartování motoru.