Jak nahradím baterii EFB baterií AGM?

Index of contents

  Výměna moderních baterií je nyní podstatně složitější než před 20 lety u běžných mokrých baterií. Nyní je třeba provést až 28 různých kroků. To je jen jeden z důvodů, proč by výměnu měl provádět odborný servis. Nejdůležitější body jsme shrnuli níže. 

  Kde se vlastně baterie nachází?

  Odpověď na tuto otázku bývala velmi jednoduchá: pod kapotou samozřejmě. Teď je to úplně jinak. Pokud otevřete kapotu moderního auta, často baterii nenajdete. Dnes je v motorovém prostoru pouze 58 % baterií. 40 % je v zavazadlovém prostoru a ve 2 % jsou instalovány v prostoru pro cestující. U některých modelů může být kvůli přístupu k baterii dokonce nutné vyjmout sedadla nebo odříznout koberce. K demontáži sedadel je nutná zvláštní kvalifikace airbagu, pro kterou je vyžadováno speciální školení. To je další důvod, proč výměnu nechat na profesionálech.

  Mnoho kroků a delší čas na výměnu baterie

  Ve voze s technologií start-stop musí být baterie nahrazena pouze typem, který byl schválen výrobcem vozidla a který splňuje všechny nezbytné požadavky. Vzhledem ke složitější palubní síti trvá výměna baterie start-stop déle než u běžné startovací baterie v jednoduchém vozidle.

  Výměna moderní baterie start-stop představuje až 28 kroků, což výrazně prodlužuje potřebný čas.

  Propojená palubní elektronika

  Baterie start-stop je součástí palubní elektroniky a je propojena s elektronikou vozidla prostřednictvím systému správy baterie (BMS) a snímače baterie (EBS). Řídicí jednotka detekuje počet startů a tok energie, monitoruje stav nabití a řídí nabíjení. Při výměně baterie start-stop je systém řízení energie naprogramován diagnostickým zařízením v servisu.

  Nesprávná svépomocná výměna baterie start-stop může způsobit poruchy. Výměna baterie, která není provedena správně, může způsobit omezení nebo dokonce selhání funkce start-stop, což může vést ke zvýšení spotřeby paliva a omezení komfortních funkcí. Odborníci v servisu byli vyškoleni v aktuálních trendech technologií baterií a jsou obeznámeni s výměnou baterie. Vědí také, že baterie AGM musí být vždy nahrazena baterií AGM a baterie EFB musí být nahrazena baterií EFB nebo AGM.

  Výměna bez ztráty dat

  Při výměně EFB nebo AGM specializovaný servis bere v úvahu řadu bodů, které zaručují, že baterie bude správně fungovat. Vzhledem k tomu, že vůz je během výměny baterie dočasně bez proudu, musí se předtím zaznamenat důležitá provozní nastavení. Alternativou je připojení druhé baterie k udržení provozního napětí.

  Chybová hlášení a poruchy po výměně baterie

  Po instalaci a připojení nové baterie nemusí automatický systém start-stop fungovat několik hodin. V takovém případě servis o tom informuje řidiče a dá mu příslušné pokyny. Řidiči by měli ihned kontaktovat servis v případě poruchy nebo chybových hlášení, které se vyskytnou po výměně baterie start-stop. Ve většině případů jsou dočasné a jsou způsobeny neúplným zpracováním dat. V některých případech vozidlo vyžaduje k dokončení nastavení skutečné jízdní údaje. Některé řídicí jednotky vozidla mají funkci samoučení, takže některé chybové zprávy automaticky zmizí. Na portálu VARTA Partner mohou servisy nalézt podrobnosti o postupech výměny baterie pro automatický systém start-stop, jakož i o potřebném čase a sortimentu baterií jako náhradních dílů.