Jak skladovat autobaterie

Index of contents

  Chladné období neláká motocyklisty nebo řidiče veteránů a kabrioletů k jízdě. Mnoho nadšenců nijak o svá vozidla během zimy nepečuje, a tak aby na jaře mohli zahájit sezónu, je třeba věnovat baterii potřebnou péči i během jejího skladování v období odstavení stroje. Obojí mí vliv jak na úroveň nabití a tím i dlouhou životnost baterie.

  Na co je třeba pamatovat při skladování baterie:

  1. Vhodné místo uskladnění

  Špatné podmínky skladování po dlouhou dobu mohou vést k hlubokému vybití, které může nevratně poškodit baterii. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, kde a při jaké teplotě je baterie uložena.

  Automobilová nebo motocyklová baterie může zůstat ve vozidle, a to i po dlouhou dobu klidu, pokud má garáž správné podmínky pro skladování baterie. Správná teplota je důležitá pro výběr místa uložení. Autobaterie mají být uchovány v chladu a suchu. Optimální skladovací teplota pro autobaterii je v ročním průměru 15 °C.

  Zatímco elektrochemické procesy v baterii jsou pomalejší při velmi nízkých teplotách, při vysokých teplotách probíhají všechny procesy mnohem rychleji. To znamená, že koroze a sulfatace může také probíhat rychleji, a tím výrazně snížit životnost baterie. Proto je třeba se vyvarovat skladování baterií v podmínkách kde je příliš vysoká okolní teplota.

  Vlhkost vzduchu může také ovlivnit úroveň nabití, pokud kondenzuje na baterii a způsobuje nízké svodové proudy mezi kladným a záporným pólem, což způsobuje rychlejší vybití.

  Skladování ve sklepě je v zásadě možné, ale místnost musí být suchá. Optimálním řešením je místnost v domě, ve které je suchý vzduch a konstantní teplota i v zimě.

  baterii

  1. Nabíjení v pravidelných intervalech

  Před skladováním by měla být baterie plně nabitá na 12,6 V až 12,8 V. Aby se zabránilo hlubokému vybití, musí být v době dlouhých odstávek a uložení vozidla zajištěno udržovací nabíjení 12,5 V. Pro udržení nabití by se mělo napětí kontrolovat každé dva měsíce. Pokud je 12,5 V nebo nižší, doporučujeme dobít baterii nabíječkou. Za tímto účelem musí být použita speciální nabíječka, která zahrnuje režim udržovacího nabíjení, jinak hrozí riziko přebíjení. V případě pochybností se řiďte instrukcemi výrobce.

  Trvalé snížení kapacity baterie, které je způsobeno hlubokým vybitím, může být v nejlepším případě napraveno pouze nabíječkou s regenerační funkcí.

  1. Péče o baterie a zabránění korozi

  Na podzim a v zimě je vozidlo náchylné ke korozi. Totéž platí pro baterii. Koroze zkracuje dobu používání a ohrožuje bezpečnost. Proto by měly být všechny stopy koroze před instalací odstraněny ze svorek baterie. Zkorodované pólové vývody a svorky lze důkladně vyčistit ocelovým kartáčkem a roztokem z vody a hydrogenuhličitanu sodného. Dodatečné ošetření kontaktů vazelínou zabraňuje nové korozi.

  Rychlá kontrola správného uložení baterií: Pamatujte na následující:

  • Baterie by měla být skladována ve vzpřímené poloze
  • Vhodné vybavení pro nabíjení baterie
  • Skladovací prostor by měl být odpovídajícím způsobem větratelný
  • Roční průměr pokojové teploty by měl být 15 °C
  • Prostor pro skladování musí být suchý
  • Udržujte baterii čistou, aby se zabránilo svodovým proudům
  • Baterie by měla být před skladováním plně nabita a pokud napětí klesne pod 12,5 V, je třeba ji nabít na 100 %

  PDF pokyny pro skladování a nabíjení baterie ke stažení