Pomocné startování – průvodce krok za krokem!

Index of contents

  Vybitou baterii lze často oživit pomocným startováním. Jen musíte vědět, jak. Pro pomocníka i řidiče vozidla s poruchou je proto užitečné vědět, co v tomto případě dělat.

  Podle statistik poruch ADAC je až 46,2 % všech poruch způsobeno nedostatečnou údržbou baterie. Jestliže kapacita baterie klesne pod kritickou úroveň, nemůže dostatečně napájet elektrické součásti automobilu. Často zbývá jako poslední možnost k nastartování vozidla pomocné startování za použití propojovacích kabelů.

  Nejprve: správné nástroje a vybavení

  Dobrá zpráva pro všechny zúčastněné: Pro pomocné startování automobilu s vybitou baterií jsou kromě druhého vozidla s fungující baterií zapotřebí jen propojovací startovací kabely. Důležité: Průřez kabelu by měl být minimálně 16 mm2. Pro automobily s velkými motory se doporučují startovací kabely o průřezu 25 mm2. Vozidlo s poruchou musí být napájeno baterií stejného napětí. Za normálních okolností je napětí většiny vozidel 12 voltů. Jen několik historických automobilů pracovalo s napětím 6 voltů. Ve všech případech dodržujte informace v návodech k obsluze obou vozidel.

  Pomocné startování – krok za krokem

  1. Příprava

  Obě vozidla musí být zaparkovaná na rovném povrchu a zajištěná. Obě vozidla se nesmí dotýkat, protože jinak hrozí nebezpečí zkratu. U mnoha nových vozidel se baterie již nenachází v motorovém prostoru, ale kladné a záporné póly lze obvykle rychle nalézt. Pokud je to nutné, může pomoci návod k obsluze. Motory obou vozidel musí být vypnuté.

  Důležité: Mnoho moderních automobilů, kde baterie není umístěná pod kapotou, má vývody pro „pomocné startování“, které je třeba použít, v motorovém prostoru. V takovém případě se propojovací startovací kabely nesmí připojit přímo k baterii.

  1. Připojení startovacích propojovacích kabelů

  Startovací propojovací kabely se smí držet jen za izolované plastové rukojeti.

  Důležité: Červený kabel se vždy připojuje ke kladnému pólu a černý kabel k zápornému pólu. První svorka červeného kabelu se připojí ke kladnému pólu pomocného vozidla. Druhý konec červeného kabelu se připojí ke kladnému pólu vozidla s poruchou. Potom se černá svorka připojí k zápornému pólu pomocné baterie.

   

  Důležité: V žádném případě by druhý konec černého kabelu neměl být připojen k zápornému pólu, ale spíše na kostru vozidla, které má poruchu. Pro tento účel je vhodná masivní, nelakovaná kovová součást v motorovém prostoru vozidla, například blok motoru. Připojení přímo k zápornému pólu vozidla s poruchou se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k jiskření, které může poškodit baterii. V případě starých olověných kyselinových baterií může dojít i k úniku kyseliny z baterie, která by mohla ohrozit lidi v okolí. Je zde také riziko vznícení vodíku, proto doporučujeme použít ochranné brýle.

  1. Startování vozidla a odpojení propojovacích kabelů

  Důležité: Nejprve nastartujte motor pomocného vozidla a pak startujte motor vozidla s poruchou. Pokud bylo startování úspěšné, měl by se na vozidle s poruchou zapnout některý elektrický spotřebič, např. přední světlomety nebo vyhřívání zadního skla. Tím se zamezí napěťovým rázům při odpojování svorek od pólových vývodů. Odpojování kabelových svorek se provádí v opačném pořadí. Doporučujeme jízdu na delší vzdálenost, aby se baterie rychle dobila, nebo lépe externí nabití na nabíječce.

   

  Mimochodem…

  Po každém hlubokém vybití byste měli navštívit servis, aby se zjistila příčina selhání. V případě, že baterie je slabá v důsledku stáří, je pomocné startování jen velmi dočasným východiskem a problém se může opakovat při dalším pokusu o startování. Pokud důvodem vybití baterie, která je jinak v pořádku, byl velký počet elektrických spotřebičů, stojí za to navštívit servis, neboť snížení výkonu v důsledku ztráty aktivní hmoty je trvalé.

  1. Pomocné startování není úspěšné – co teď?

  Pokud motor nenaskočí, nebo ihned zhasne, měli byste před dalším pokusem startování počkat asi minutu. Pokud se nastartování stále nedaří, často je příčinou poškozený nebo nevhodný propojovací kabel. V tomto případě lze pokus opakovat s vhodným nebo nepoškozeným propojovacím kabelem.

  1. Startovací zdroje (boostery) jako možná alternativa

  Dobrou alternativou ke konvenčním propojovacím kabelům je použití startovacího boosteru. Startovací boostery jsou přenosné lithium-iontové baterie s integrovanými propojovacími kabely. Připojení kabelových svorek je totožné s připojením propojovacích kabelů. DůležitéI startovací booster rychle ztrácí kapacitu při zimních teplotách, takže by neměl být uložen v autě při teplotách pod bodem mrazu.

  Zajímavá fakta o automobilových bateriích

  Jak funguje automobilová baterie

  Baterie je elektrárna automobilu. Získává energii z elektro-chemického potenciálu dvou galvanických článků. Jestliže se spojí anoda a katoda autobaterie, aby vznikl obvod, je možné napájet elektrické prvky, jako např. přední světlomety a startér.

  Důvody sníženého výkonu autobaterií

  Vzhledem k velkému počtu elektrických spotřebičů v moderních automobilech musí autobaterie nyní dodávat více energie, než tomu bylo dříve. Baterie, které jsou vhodné pro technologii start-stop, jsou odolnější než klasické olověné kyselinové akumulátory, ale i tak jednou dosáhnou konce své životnosti. Stejně tak všechny autobaterie trpí vlivem samovybíjení, takže byste měli zajistit, aby při dlouhodobém odstavení byly všechny elektrické spotřebiče skutečně vypnuté nebo odpojené. Není-li stav baterie pravidelně kontrolován, je zde riziko selhání v nevhodný okamžik.

  Zde si můžete přečíst o možných příčinách, proč auto nenastartuje.

  Jak udržet autobaterii v dobrém stavu

  Doporučuje se kontrola baterie při běžných servisních prohlídkách. To umožňuje odhalení nedostatečného výkonu nebo poškození v rané fázi. Spolehlivost a životnost baterie lze prodloužit pravidelným dobíjením baterie v zimě pomocí nabíječky.

  Důležité: Je třeba se vyvarovat hlubokého vybíjení, stejně jako vlhkosti a nečistot, které mohou způsobit svodové proudy a tím pádem postupné vybití baterie

  Jak správně pečovat o autobaterie.