Připravte si rekreační vozidla na sezónu již nyní!

Index of contents

  Oproti běžným automobilovým bateriím, které se používají celoročně, jsou volnočasové baterie nasazovány převážně na jaře a v létě. Avšak při sezónním používání je zvláště důležité jim věnovat řádnou péči. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, může dojít k nevratnému poškození a je nutná její výměna. V těchto případech to však není způsobeno výrobní vadou nebo vadou materiálu, ale v důsledku nedostatečné péče a údržby baterie. V tomto článku přinášíme nejen tipy a rady, ale i užitečné informace,  jak přečkat sezónu bez poruchy baterie.

  Různé technologie pro různé aplikace

  Baterie SLI (Starting, Lighting, Ignition) jsou určeny ke krátkodobé dodávce extrémně vysokého výstupního proudu. Hlavním úkolem baterie SLI je poskytovat potřebný startovací výkon, který se měří ve startovacích ampérech za studena (CCA). U vodních plavidel se tento startovací výkon označuje jako „Marine Cranking Amperes“ (MCA).  Startovací baterie nejsou navrženy tak, aby dlouhodobě čelily vysoké cyklické zátěži.

  Servisní baterie dodávají konstantní energii po delší dobu.  Na rozdíl od baterií SLI lze servisní baterie opakovaně vybíjet a nabíjet, aniž by je tyto cykly poškodily nebo zkrátily jejich životnost. Jsou ideální pro četné elektronické příslušenství nebo jiné spotřebiče, které kladou vysoké nároky na napájení v lodích, karavanech nebo obytných vozech.

  Produktová řada VARTA Professional nabízí servisní baterie (známé také jako dvouúčelové) s technologií AGM a EFB. Baterie EFB byly uvedeny na trh jako jednodušší alternativa k bateriím AGM z hlediska výkonu a cyklické životnosti.  Technologie EFB je založena na vylepšení stávající technologie zaplavených baterií, např. přidáním uhlíkových přísad do aktivní hmoty desek. Baterie AGM se vyznačují jedinečnými konstrukčními prvky, které v zaplavených bateriích nenajdete. Mají dlouhou životnost, velmi dobrou odolnost proti vibracím a jsou zcela bezúdržbové, protože nespotřebovávají žádnou vodu a jsou 100% těsnící. Baterie AGM jsou ideální pro splnění nároků těch nejvýkonnějších obytných vozů a plavidel.

  Tipy a rady pro údržbu

  When the battery is not in use, there are a few things to consider. Follow these tips prior, during and after the rest pPokud se baterie delší dobu nepoužíváte, je třeba mít na pamětí několik věcí. Pro co nejlepší využití baterie VARTA je třeba před jejím uskladněním, během něho i po něm dodržet následující rady.

  Plně baterii nabijte, vypněte všechny elektrické spotřebiče a pokud možno baterii odpojte.

  Baterii skladujte v chladném a suchém prostředí.

  Baterie skladujte v plně nabitém stavu: plně nabité baterie lze skladovat i při teplotách hluboko pod nulou.

  Částečně nabité baterie mohou naopak zamrznout.

  Kontrolujte pravidelně stav nabití/napětí baterie.

  Pokud napětí klesne pod 12,4 V, plně nabijte baterii pomocí vhodné nabíječky.

  Plně nabijte baterii a v případě potřeby znovu připojte elektrické spotřebiče.

  Zkontrolujte, zda vše stále funguje.

  Příčiny nesprávného fungování baterie

  Pro udržení optimálního výkonu baterie je zcela zásadní pochopit faktory přispívající k jejímu selhání. Uvádíme několik poznatků, které vám pomohou chránit výkon baterie a zajistit její dlouhou životnost.

  • Světla, ventilátory a další technická zařízení v pohotovostním režimu mohou baterii pomalu vybíjet.
  • Zkorodované svorky, kabelové přípojky a kabely s vysokým elektrickým odporem mohou snížit nabíjecí proud.
  • Vadná nabíječka může způsobit přebíjení nebo baterii nabít pouze částečně.
  • Nabíjecí kapacita nabíječky nesmí být překročena kapacitními požadavky elektrických spotřebičů.
  • Zkraty nebo závady v elektrickém systému plavidla či vozidla.
  • Jen částečné dobití vybité baterie.
  • Dlouhé odstávky vozidla bez odpojení baterie.
  • Baterie s technologií AGM doporučujeme používat zejména v případech, kdy elektrolyt není dostatečně promíchán provozem vozidla (např. u lodí na vnitrozemských vodních cestách, v karavanech nebo při napájení solárními moduly), takže hrozí riziko vrstvení kyseliny.