Jaká baterie je správná baterie pro jízdy na krátké vzdálenosti?

Index of contents

  Mnoho řidičů používá své auto hlavně na krátké vzdálenosti. Problém: Baterie je neúměrně namáhána opakovaným startování, a současně musí napájet řadu elektrických spotřebičů. Na krátké vzdálenosti je k dispozici velmi málo času pro úplné dobití baterie. To je obzvláště kritické, pokud baterie již vykazuje známky opotřebení v důsledku intenzivního používání nebo nedostatečného nabíjení.

  Staré startovací baterie odhalují na krátkých cestách své slabiny.

  Roli hraje také stáří baterie. V průběhu let baterie ztrácí kapacitu a roste jejich vnitřní odpor. To má za následek zhoršení schopnosti nabíjení. Při velkém počtu krátkých cest se bilance nabíjení vychyluje do záporné oblasti, takže baterie ztrácí více energie, než může přijmout z alternátoru. To je obzvláště důležité v zimních měsících, kdy je k nastartování motoru zapotřebí více energie a za jízdy je v provozu mnoho elektrických spotřebičů, jako jsou světla, vyhřívání zadního okna, vyhřívání sedadel a ventilátory. V určitém okamžiku dojde k situaci, kdy konvenční autobaterie již nemůže dodávat dostatek energie pro studený start a řidiče zradí.

  Podstatná je bilance nabíjení.

  I u jízdního profilu, který obsahuje velké množství krátkých cest, je bilance nabíjení důležitá pro udržení dobrého stavu baterie. Z tohoto důvodu by v případě pochybností měli řidiči, kteří cestují hlavně na krátké vzdálenosti, zvolit spíše vysoce výkonnou baterii než baterii s výkonem nižším. Přestože výkonná baterie nemá vliv na bilanci nabíjení nebo chování nabíjení, poskytuje řidiči větší rezervu do doby, než bude možné baterii dobít delší jízdou. Během cesty je třeba dobít alespoň energii, která je zapotřebí k nastartování vozidla. U krátkých vzdáleností se toho nejlépe dosáhne, když se nepoužívají energeticky náročné spotřebiče. Alternátor pak může během krátké doby jízdy dodat do baterie více energie, aby kompenzoval předchozí úbytek nabití. Také, když je vozidlo zaparkované po dlouhou dobu, například během dovolené, některá ovládací zařízení čerpají energii z baterie a způsobují její postupné vybití.

  Baterie AGM dává pocit bezpečí na krátkých cestách.

  Pro krátké cesty je nespornou výhodou baterie AGM její nízký vnitřní odpor, a to po celou dobu životnosti. U tohoto typu baterie je kyselina vázaná ve skleněném rounu, takže nedochází k vrstvení kyseliny a tím k poškození aktivního materiálu. Z toho plyne dlouhodobá schopnost nabíjení, která je nezbytná pro kladnou bilanci nabíjení a dlouhou životnost baterie.

  Baterie AGM může být také provozována v částečně vybitém stavu bez negativního vlivu na její životnost. Velké rezervy baterie AGM zajišťují spolehlivost a mobilitu pro krátké výlety.