Má baterie AGM smysl bez automatického systému start-stop?

Index of contents

  Baterie AGM primárně využívají svůj vysoký výkon v kombinaci s technologií start-stop. Silné stránky baterie AGM lze však využít i v případě, že vozidlo není vybavené systémem start-stop: Tato technologie poskytuje větší rezervu výkonu, kterou mohou využít i konvenční vozidla, například díky delší životnosti baterie.

   

   

  Hermeticky uzavřené baterie AGM jsou bezúdržbové a odolné proti vytečení, protože elektrolyt baterie AGM je vázán v absorpčním separátoru ze skleněných vláken. Žádná kyselina z baterie nemůže uniknout, i když je baterie poškozená. Tím se zabrání následnému poškození karoserie (např. korozí) nebo jiných okolních součástí.

   

  Výhody přechodu na baterie AGM

   

  Kromě již zmíněných výhod existují i jiné důvody pro upgrade na baterii AGM. Výměnu za baterii AGM doporučujeme v těchto situacích:

  • Při velkém počtu krátkých cest kratších než 10 km nebo ročním nájezdu kilometrů pod 10.000 km nemá alternátor dostatek času k adekvátnímu dobíjení baterie. Pokaždé, když se baterie nenabije do plného stavu nabití SOC (State of Charge), je pro ni těžší příští startování vozidla.
  • Pokud je vozidlo používáno pouze sezónně, může se starší konvenční startovací baterie předčasně vybít. To platí zejména v případě, že v místě skladování jsou nepříznivé podmínky a není zajištěno udržovací dobíjení nabíječkou baterií. Baterie AGM lépe vydrží dlouhou dobu odstavení, a také díky její konstrukci nemůže docházet ke stratifikaci elektrolytu, který je vázán v separátoru, a proto dochází k menší sulfataci. To znamená, že baterii AGM lze po dlouhé době odstavení snáze dobít než běžnou „mokrou“ baterii.

   

  • Baterie AGM také vydrží extrémní venkovní teploty a má velkou rezervu energie. Konvenční startovací baterie reaguje na velké teplo a chlad rychlým poklesem kapacity a rychleji se vybíjí.

   

  • Je-li vozidlo vybaveno velkým počtem nestandardních elektrických zařízení, která mají zvýšenou spotřebu energie, např. sofistikované ozvučení, baterie AGM dodává vozidlu potřebnou energii, kterou konvenční „mokrá“ baterie nemůže poskytnout.

   

   

   

  Baterie AGM – první volba pro lehká užitková vozidla

   

  • Při komerčním použití se vozidla často využívají ve vícesměnném provozu. Baterie AGM dokáže zvládnout vyšší zatížení ve vícesměnném provozu než běžná startovací baterie.

   

  Městské nákladní automobily jsou také často vybaveny elektricky poháněnými komponenty a speciálním vybavením. Konvenční startovací baterie rychle dosáhne svých limitů a selže v důsledku rozpadu aktivního materiálu, který je rozhodující pro její kapacitu. Díky speciální konstrukci článků a speciální směsi pro aktivní materiál vydrží baterie AGM větší počet cyklů hlubšího vybíjení než konvenční baterie.

   

  • Městské dodávky a taxíky často absolvují především krátké jízdy za každého počasí. Baterie AGM spolehlivě nastartuje vozidlo a také splňuje požadavky komerčního provozu.

   

   

  Automatické systémy start-stop jsou efektivnější s baterií AGM

   

  Vozidla s jednoduchými systémy start-stop bez obnovování brzdné energie (rekuperace) jsou obvykle vybavena baterií EFB. Nicméně i v tomto případě má smysl nahrazení za baterii AGM: Technologie start-stop funguje spolehlivě a bez poruch. V neposlední řadě baterie AGM zaujmou svou vysokou schopností zatížení: Baterie AGM má po celou dobu životnosti lepší schopnost nabíjení oproti baterii EFB.

   

  Rychlá kontrola pro upgrade

   

  • Má vozidlo rozsáhlé elektronické vybavení?
  • Je vozidlo vybaveno dalšími dodatečně instalovaným elektronickým zařízením?
  • Nabíjí se ve vozidle často přístroje jako např. mobilní telefony?
  • Jezdíte často v extrémních povětrnostních podmínkách?
  • Jezdíte často na krátké vzdálenosti nebo stojíte často v dopravních zácpách?
  • Byli byste ochotni zaplatit více za produkt s lepším dlouhodobým přínosem (životností)?

   

  Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli „ano“, doporučujeme upgrade na AGM.

   

  Věděli jste?

   

  Technologie start-stop vybavená baterií EFB vypíná motor pouze v 39 %* případů ve srovnání s baterií AGM. Kombinace baterie AGM a systému start-stop je hospodárná, výkonná a spolehlivá.

   

   

  *Studie Clarios