Výměna baterie – krok za krokem

Index of contents

  Když je autobaterie slabá, je čas na její výměnu. Jaké kroky je třeba zvážit a proč je to u moderních aut mnohem složitější?

  Autobaterie se obvykle nachází pod kapotou. V moderních vozidlech však může být startovací baterie instalována i na jiných místech ve vozidle. V současnosti je pod kapotou instalováno pouze asi 58 % baterií. Asi ve 40 % je umístěna v zavazadlovém prostoru a ve zbývajících vozidlech je baterie dokonce i v kabině pro cestující. Jak tedy vyměnit baterii?

  Jakou baterii potřebuji?

  Před výměnou je třeba zakoupit novou baterii. Zde jsou směrodatná doporučení výrobce vozidla. Pro výběr baterie jsou relevantní následující kritéria:

  Velikosti baterií

  Velikost baterie popisuje standardizovanou velikost autobaterie, ale často může být ve vozidle instalováno několik velikostí baterií. Například startovací baterie pro dieselové vozidlo je obvykle větší než u srovnatelného vozidla s benzínovým pohonem. Situace je podobná, pokud je vozidlo k dispozici s různými typy motorů. I zde je uchycení baterie obvykle navrženo tak, aby vyhovovalo různým velikostem baterie.

  Elektrické napětí

   

  Až na několik výjimek jsou nyní v automobilovém sektoru pouze 12V baterie. Naproti tomu některá historická vozidla vyžadují speciální 6V baterie. V tomto případě nelze instalovat 12V baterii, protože elektrické součásti by byly zničeny vyšším napětím.

  Velká užitková vozidla mají obvykle 24V systém. Za tímto účelem jsou zapojeny do série dvě 12V baterie.

  Proud při startování za studena

  Vysoký proud pro studený start (CCA) zajišťuje dobré startování a je obzvláště důležitý v chladném zimním počasí. Hodnota na štítku je dána standardizovaným zkušebním postupem (v Evropě EN 50342-1) při teplotě -18 °C.

  Kapacita

  Druhá důležitá hodnota na štítku udává kapacitu (Ah) baterie. Kapacita je stanovena standardizovaným zkušebním postupem a popisuje, kolik energie může být z baterie vyčerpáno do úplného vybití.

  Zatímco proud při startování zastudena byl důležitý především pro konvenční vozidla, u moderních vozidel s velkým počtem elektrických součástí a systémem start-stop se stává stále důležitější kapacita.

  Pro malé auto jen s malou elektronickou výbavou stačí baterie 40–45 Ah. Vozidla prémiové třídy a sportovní vozy jsou vybaveny bateriemi s kapacitou až 110 Ah. Nabíjecí kapacita autobaterie s přibývajícím stářím klesá a závisí na faktorech, jako je okolní teplota a vlhkost.

  Jak funguje konvenční autobaterie.

  Jak najít nejlepší baterii pro své vozidlo?

  Díky široké škále startovacích baterií různých technologií a výkonových tříd je výběr často obtížný. VARTA Business Portal pro naše partnerské servisy a VARTA Battery Search pro zákazníky usnadňuje výběr správné baterie.

  Jak instalovat novou baterii?

  Při instalaci nové baterie se musí dodržovat pokyny výrobce vozidla. Vezměte prosím na vědomí také informace od výrobce baterie v brožuře pro bezpečnou manipulaci s bateriemi. Aby se zabránilo obrácení polarity, je třeba si před vyjmutím staré baterie všimnout pozice kladných a záporných pólů. Samozřejmě se musí také vypnout motor a vyjmout klíček.

  1. Před zahájením práce na baterii si nasaďte ochranné brýle. Vyhněte se přímému kontaktu s kyselinou z baterie, která mohla uniknout.
  1. Nejprve odpojte ukostřovací kabel. Tím se bezpečně zabrání zkratu mezi kladným pólem a karoserií vozidla.
  1. Zkontrolujte za se nenachází prostor pro baterii koroze. Také důkladně zkontrolujte uchycení baterie, zda není rezavé nebo poškozené. Vyčistěte prostor pro baterii, popř. opravte, je-li třeba. Koroze v oblasti baterie může indikovat unikající kyselinu z baterie. V takovém případě by měl servis zjistit příčinu.
  1. Odstraňte povrchovou rez a nečistoty z pólových svorek baterie, které mohou zapříčinit zvýšený odpor kontaktů a tím i následnou poruchu nebo předčasné selhání baterie.
  1. Dbejte na to, aby pólové svorky byly pevně namontované, aby se vyloučilo přerušení kontaktu v důsledku vibrací. Při připojování pólových svorek je třeba dbát také na to, aby se pólové svorky baterie nepoškodily kroucením nebo jiným mechanickým namáháním.
  1. Při instalaci dbejte na správné usazení baterie. Utáhněte svorky momentovým klíčem. Správný utahovací moment naleznete v návodu k obsluze vozidla.
  1. Před připojením znovu zkontrolujte správnou polaritu kabelů. Nejprve připojte červený kabel ke kladnému pólu a poté připojte černý zemnicí kabel k zápornému pólu.

  Po výměně baterie může být nutné provést kalibraci vnitřních systémy automobilů, jako jsou airbagy, senzory a další komfortní funkce. To platí zejména pro modernější vozy, které jsou vybavené spoustou technických systémů nebo systémem start-stop. U takových vozů je vhodné nechat výměnu baterie provést v odborném servisu.

  Jak zlikvidovat starou baterii?

  Autobaterie jsou nebezpečným odpadem a nepatří do domovního odpadu. Likvidace baterií je upravena zákonem. Autoservisy a recyklační centra přijímají staré baterie. Věděli jste, že 99% baterie lze recyklovat a asi 80% nové baterie je tvořeno recyklovaným materiálem? Tento recyklační systém chrání životní prostředí před znečištěním.