Recykling: Ochrona środowiska

Spis treści

  Zastanawiając się nad tym, jakie produkty najczęściej poddawane są recyklingowi, wiele osób prawdopodobnie wskazałoby aluminium, papier, opony, a nawet szkło. Chociaż ten wybór jest całkowicie uzasadniony, może zdziwić fakt, że pierwsze miejsce zajmuje dobrze znany 12V akumulator samochodowy. Firma Clarios odgrywa istotną rolę w tym procesie. Jest nie tylko wiodącym producentem akumulatorów dla branży motoryzacyjnej, ale także jednym z największych podmiotów zajmujących się ich recyklingiem. Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów są integralną częścią filozofii firmy.

  Dzięki innowacyjnej technologii, konstrukcji akumulatorów oraz odpowiednim wykorzystaniu materiałów, duży wkład w ochronę środowiska wnosi również VARTA® – należąca do firmy Clarios –  marka akumulatorów Premium. Odpowiedzialność za środowisko przejawia się w całym cyklu życia produktu. Podczas produkcji VARTA opiera się na najnowocześniejszej technologii, połączonej z efektywnym wykorzystywaniem zasobów, zawsze mając na uwadze dobro środowiska naturalnego. Ważną rolę odgrywa również poczucie odpowiedzialności pracowników. Dlatego

  firma prowadzi kampanie związane z tą tematyką. Ponadto podwykonawcy i dostawcy na całym świecie są również zobowiązani do przestrzegania wytycznych środowiskowych.

  Odpowiedzialność

  Rzesza świadomych ekologicznie klientów stale rośnie. W dzisiejszych czasach kierowcy szukają wydajnych akumulatorów do technologii Start-Stop, które posiadają dłuższą żywotność i są produkowane według najwyższych standardów w zakresie ekologii. Tak jest w przypadku akumulatorów VARTA AGM i EFB. Obie technologie są wynikiem procesu produkcyjnego, w czasie którego zużywa się 25% mniej energii i 35% mniej wody. Dzięki innowacyjnym technologiom można ograniczyć długotrwały wpływ na środowisko lub nawet całkowicie go uniknąć.

  Jednak nawet najdłużej działające akumulatory muszą w pewnym momencie zostać wymienione, dlatego VARTA jest szczególnie zaangażowana w recykling, dając klientom pewność, że cały ołów usunięty z akumulatorów jest ponownie wykorzystywany do produkcji nowych akumulatorów.

  115 lat doświadczenia w recyklingu

  Kiedy nowy akumulator jest instalowany w warsztacie partnerskim, VARTA zbiera i poddaje recyklingowi zużyte akumulatory. W ten sposób firma przejmuje odpowiedzialność za cały cykl życia swoich produktów. Recykling surowego ołowiu jest kluczową częścią tego procesu. Zakład firmy VARTA w Krautscheid w Niemczech posiada ponad 115 lat doświadczenia w recyklingu: ołów jest tam przetapiany od 1904 r. Ilość odzyskiwanego ołowiu rocznie odpowiada ilości około 4,5 miliona akumulatorów samochodowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi Clarios jest w stanie wykorzystywać elementy zużytych akumulatorów do produkcji nowych, w sposób przyjazny dla środowiska.

  W Europie system ten umożliwił zebranie 98% wszystkich zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i poddanie ich recyklingowi. Z każdego akumulatora 90% materiałów można odzyskać i ponownie wykorzystać. Dlatego 75% ołowiu w sprzedawanych obecnie akumulatorach samochodowych pochodzi z recyklingu. W ten sposób redukujemy emisję gazów cieplarnianych oraz oszczędzamy zasoby, które byłyby niezbędne w przypadku zakupu nowych materiałów do produkcji akumulatorów.