Proč je řádně fungující systém Start-Stop tak důležitý pro úsporu paliva

Index of contents
  Úspora paliva byla a nadále je důležitým aspektem jízdy – nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také prospívá vaší peněžence. Samozřejmě velmi záleží na individuálním stylu jízdy.  Ke snížení spotřeby paliva významně přispívá například včasné řazení, jezdění v nízkých otáčkách i předvídavost. Nicméně k ní může přispívat i technologie díky systému Start-Stop , který je již dlouho ve standardní výbavě moderních vozů.

  Krátká historie systému Start-Stop

  Šetřit palivo je dnes považováno za rozumné nejen z finančních, ale i ekologických důvodů. Nápad použít automatický systém Start-Stop přinesla krize a s ní související propad cen ropy, který vyvolal potřebu zavést úsporná opatření . První automatický systém Start-Stop zavedla automobilka Toyota v polovině 70. let.

  Volkswagen a Audi přišly se svým systémem Start-Stop v 80. letech. Společně s pětistupňovou převodovkou, aerodynamickou karoserií a elektronickým palivoměrem měla tato vylepšení výrazně snížit spotřebu paliva.
  Nová generace systémů Start-Stop následovala po roce 2000. Tato sofistikovaná a robustní technologie znamenala začátek úspěšného příběhu Start-Stop.
  V závislosti na stylu jízdy dokážeme technologií Start-Stop uspořit až 15 % paliva. Účinnost systému však závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří i prostředí, v němž s vozidlem jezdíme. V městském provozu automatický systém Start-Stop vypne motor jakmile vozidlo zastaví. Přirozeně, při dlouhých jízdách po dálnici se systém používá mnohem méně.

  Vysoké nároky na baterii

  Při vypnutém motoru je velmi náročné spolehlivě napájet elektrické spotřebiče. Dlouho se diskutovalo o tom, zda automatický systém Start-Stop není naopak více škodlivý pro životní prostředí a dokonce i nákladnější, protože vyžaduje od baterie spoustu energie. Z toho důvodu musí být srdcem každého dobře fungujícího systému Start-Stop vyspělá olověná baterie. Výzvy od automatických systémů Start-Stop dokážou splnit pouze bateriové technologie AGM a EFB.

  Baterie EFB pro základní systémy Start-Stop

  Baterie EFB („Enhanced Flooded Battery“) jsou vhodné pro vozy vybavené základními systémy Start-Stop. Z hlediska konstrukce představují baterie EFB další stupeň vývoje konvenčních olověných baterií. Vylepšením některých součástí se prodloužila životnost baterie. Nízký vnitřní odpor baterií EFB zaručuje dlouhou životnost a zlepšuje stabilitu v náročných aplikacích, jako je právě Start-Stop: baterie vydrží dvakrát více nabíjecích cyklů* ve srovnání s běžnými startovacími bateriemi.

  Baterie AGM pro pokročilé systémy Start-Stop

  Pokud jde o vozidla s automatickým systémem Start-Stop s rekuperací energie při brzdění či o vozidla s prémiovou výbavou a sofistikovaným příslušenstvím, nabízejí baterie AGM („Absorbent Glass Mat“) vyšší schopnost vyhovět těmto požadavkům na vysoké výkony ve srovnání s běžnými startovacími bateriemi.
  Baterie AGM mají vynikající vlastnosti při studeném startu. Umožňují výkonný start motoru, který podporuje zkrácení doby provozu startéru. Díky jejich dobré dobíjecí schopnosti a vysokému výkonu i při nižší úrovni nabití baterie lze zahřátý motor v krátkých intervalech vypnout a bez problémů znovu nastartovat. Pokud jde o životnost, přinášejí baterie AGM značné výhody oproti tradičním startovacím bateriím. Vydrží třikrát více nabíjecích cyklů* než běžné startovací baterie. Vzhledem k tomu, že je v baterii AGM elektrolyt vázaný v absorpčním skelném rounu, je odolná vůči tvrdým podmínkám, 100% těsnící a bezúdržbová.

  Nechte si baterii pravidelně kontrolovat

  Pokud vlastníte vůz s automatickým systémem Start-Stop, musíte mít vždy na paměti několik věcí. Při výměně baterie  musí nová baterie umět rozpoznat snímač baterie (IBS) systému Start-Stop, aby mohlo vozidlo řádně monitorovat její stav. Díky tomu pak může energetický management vozidla bedlivě sledovat parametry baterie s cílem dosahovat co nejvyšší úsporu paliva. Pokud je ve vozidle nainstalována nesprávná baterie nebo není správně zaregistrována, může to vést k předčasnému selhání baterie nebo jejímu poškození.

  Pokud je ve vozidle nainstalovaná baterie AGM, je nutno ji vyměnit pouze za novou baterii AGM. Je samozřejmě možné přejít z baterie EFB na baterii AGM a zvýšit tak účinnost automatického systému Start-Stop, což povede k efektivnější spotřebě paliva.

  Na druhé straně má stárnoucí baterie tendenci omezovat počet zafungování systému Start-Stop. Pro co největší úsporu paliva se proto doporučuje baterii pravidelně kontrolovat v rámci servisu vozidla a nechat ji vyměnit dříve, než selže.

  *Metody zkoušek dle normy EN 50342-1, EFB a AGM navíc dle EN 50342-6.