Jak prodloužit životnost baterie

Index of contents
  Správné zacházení s baterií může mít zásadní význam, pokud jde o její nabíjení mimo vozidlo nebo v něm. Abyste ze své baterie VARTA vytěžili maximum, je třeba mít na paměti několik doporučení.

  1.       Odpojte kabely

  To je velmi důležité: Nejprve odpojte kabel vedoucí k mínusovému pólu! Tím zabráníte zkratu mezi plusovým pólem a kostrou. Poté pokračujte odpojením svorky červeného kabelu od plusového pólu.

  2.       Zkontrolujte stav baterie

  Pokud se jedná o olověnou baterii, která není považována za bezúdržbovou, navštivte odborný servis. Nekontrolujte hladinu elektrolytu svépomocí. Bezúdržbové baterie jako VARTA AGM, EFB a SLI obvykle nevyžadují žádnou kontrolu hladiny elektrolytu. Stačí vyčistit všechny nečistoty z odvětrávacích otvorů.

  3.       Začněte nabíjet

  Pokud je potřeba baterii z vozidla vyjmout za účelem nabití, je důležité ji při manipulaci držet ve svislé poloze. Pokud baterie může zůstat ve vozidle, před připojením nabíječky vypněte všechny elektrické spotřebiče. Pamatujte také na to, že se nabíječka připojuje k baterii dříve než k elektrické síti. Nejprve připojte červený kabel ke kladnému pólu baterie a poté připojte černý kabel k zápornému pólu.

  4.       Vypněte nabíjení

  Pokud nabíječka signalizuje plně nabitou baterii, nejprve vypněte nabíječku a teprve poté odpojte kabely od baterie. Ve vozidle je třeba nejprve připojit červený kabel ke kladnému pólu a poté černý kabel k zápornému pólu.

  Vozidla se systémem start-stop

  Nabíjení baterie AGM nebo EFB se řídí stejnými principy. Je však důležité používat správné vybavení a způsob nabíjení, který je pro danou technologii vhodný. Některé nabíječky mají například speciální režim pro nabíjení gelových baterií, který není kompatibilní s technologií AGM. V každém případě se řiďte informacemi uvedenými v návodu k obsluze.

  Správná doba nabíjení.

  Nabíjení baterie nějakou dobu trvá. Obvykle je dostatečná doba nabíjení 12 až 24 hodin. Například je-li 70Ah baterie zcela vybitá dosáhneme plných znaků nabití nabíjením 5A přibližně po 15 hodinách. U zcela vybitá baterie dosáhneme dvouhodinovým nabíjením pouze 15 % kapacity. To postačí k rychlému oživení baterie, ale nedojde k jejímu úplnému nabití. Chcete-li vypočítat celkovou dobu nabíjení baterie, použijte hodnotu Ah baterie a vydělte ji hodnotou nabíječky (A). Poté přičtěte přibližně 10 % času navíc, který je potřebný k úplnému nabití baterie.

  Nebezpečí udržovacího nabíjení.

  Pokud je použita automatická nabíječka, bude indikovat úplné nabití baterie. Většina automatických nabíječek má také režim zvaný udržovací nabíjení. Udržovací nabíjení znamená, že nabíječka pokračuje v nabíjení zcela nabité baterie, aby se kompenzovalo samovybíjení, ke kterému u ní dochází. Olověná baterie je elektrochemický systém, který se nikdy zcela nevypíná, takže některé vedlejší reakce způsobují samovybíjení.

  Režim udržovacího nabíjení by měl být používán pouze po krátkou dobu, protože byl původně určen ke kompenzaci přirozeného samovybíjení baterie. Některé nabíječky mohou během udržovacího nabíjení dodat více Ah, než které jsou potřeba ke kompenzaci samovybíjení. Reakce uvnitř olověné baterie mohou vést k předčasnému selhání.

  Chcete-li zajistit dlouhou životnost baterie, vyvarujte se dlouhodobého udržovacího nabíjení. Pokud je to možné, omezte dobu udržovacího nabíjení odpovídajícím nastavením nabíječky. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, před uložením ji raději plně nabijte a pravidelně kontrolujte její klidové napětí tzv. naprázdno (OCV) (nejméně každé 3 měsíce). V případě potřeby dobijte (alespoň 12,5V).

  Pokud budete mít na paměti těchto několik jednoduchých rad, vytěžíte z baterie maximum a můžete si být jisti, že na všech vašich cestách bude dobrým pomocníkem.