Recyklace: Udržitelná alternativa

Rejstřík obsahu

  Recyklace: Udržitelná alternativa

  Když se zeptáme na nejvíce recyklované produkty, mnozí by pravděpodobně uvedli jako první hliník, papír, pneumatiky nebo dokonce sklo. I když toto všechno sem oprávněně patří, může být překvapivé, že čelní pozici drží dobře známá 12V autobaterie. Společnost Clarios hraje v tomto vývoji zásadní roli. Je to nejen přední světový výrobce autobaterií, ale i jeden z jejích největších recyklátorů. Ochrana životního prostředí a udržitelné využívání zdrojů tvoří nedílnou součást korporátní filozofie.

  Největší příspěvek k udržitelnosti přináší vlajková značka automobilových baterií VARTA® společnosti Clarios vzhledem k jejich inovativním technologickým funkcím, konstrukci a používaným materiálům. Odpovědnost za životní prostředí je projevována po celý životní cyklus. Při výrobě se VARTA spoléhá na pokrokovou technologii kombinovanou s procesy založenými na efektivním využívání zdrojů a prosazování udržitelnosti. Velkou roli hraje také smysl zaměstnanců pro odpovědnost. Firma je proto v tomto ohledu podporuje a informuje je o ochraně životního prostředí. Plnění těchto zásad požaduje i po smluvních partnerech a dodavatelích po celém světě.

  Zhostit se odpovědnosti

  Roste i počet ekologicky uvědomělých zákazníků. V současnosti hledají uživatelé vozů vysoce výkonné baterie připravené na technologie Start-Stop, s delším životním cyklem a vyrobené podle nejvyšších ekologických standardů: právě takové jsou baterie  VARTA AGM a EFB. Obě představují výsledek výrobních postupů šetrných k využívání zdrojů, při kterém se spotřebovává o 25 % méně energie a o 35 % méně vody. Díky těmto převratným technologiím lze snížit dlouhodobý dopad na životní prostředí, nebo se mu dokonce úplně vyhnout.

  Nicméně i baterie s tou nejdelší životností je nutno nakonec vyměnit, a to je důvod, proč se VARTA zaměřuje především na likvidaci a recyklaci a ujišťuje své zákazníky, že olovo recyklované z baterií se používá znovu a znovu, aniž tím utrpí kvalita, a že tak činí v souladu s legislativou a příslušnými předpisy.

  Více než 115 let zkušeností s recyklací

  Po provedené výměně baterie v partnerském servisu, VARTA použité baterie vyzvedne a zrecykluje. Tím dostává své odpovědnosti za celý životní cyklus svých výrobků. Ústřední částí tohoto procesu je recyklace surového olova. Výrobní závod firmy VARTA se sídlem v německém Krautscheidu se pyšní svými 115 lety zkušeností s recyklací: olovo se zde taví již od roku 1904. Ročně se zde zrecykluje olovo z více než 4,5 milionů autobaterií. V tomto uzavřeném recyklačním koloběhu se nové baterie vyrábí ze starých, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí.

  V samotné Evropě bylo tímto systémem sebráno a zrecyklováno 98 % olověno-kyselinových baterií s ukončenou životností. Z každé baterie lze obnovit a znovu použít 90 % materiálů. To je důvodem, proč v současnosti 75 % olova v prodaných autobateriích pochází z recyklovaných zdrojů. Tím se šetří zdroje a snižují emise skleníkových plynů, které by mohly vzniknout při pořizování materiálů pro výrobu nových baterií.