Preventivní kontroly baterie – proč jsou tak důležité?

Index of contents

  Baterie v moderních automobilech jsou vystaveny značnému namáhání. Velký počet elektrických spotřebičů a asistenčních systémů výrazně zvýšil spotřebu energie: Za posledních 20 let počet spotřebičů vzrostl o 750 %. Dopady jsou zřejmé – a to i ve statistikách poruch Německého automobilového svazu ADAC.

  Velký počet poruch v důsledku špatně udržovaných baterií

  U konvenčních vozidel s konvenčními bateriemi byla autobaterie zatížena pouze při startování a krátce poté dobita alternátorem. Instalace baterie nebyla obtížná a poté stačila jen malá péče. Se zavedením baterií s nízkými nároky na údržbu již nebylo zapotřebí ani doplňovat destilovanou vodu. Dokonce i servisy věnovaly autobateriím malou pozornost a začaly být aktivní pouze tehdy, když se baterie blížila ke konci očekávané životnosti nebo pokud došlo k problémům se startováním nebo nabíjením. V posledních letech však baterie získaly novou roli. Statistiky německého autoklubu ADAC ukazují, že nyní je 46 % všech poruch automobilů způsobeno vadnou nebo vybitou baterií. Je možné jim zabránit jen pravidelnými testy baterie.

  Spotřeba mobilní elektřiny roste

  Jedním z důvodů je zvýšená spotřeba elektřiny v důsledku rostoucího počtu elektrických spotřebičů a elektronických asistentů. Ještě více je baterie namáhaná ve vozidlech s automatickými systémy start-stop. V takovém případě musí být všechny spotřebiče napájené, i když je motor vypnutý, a baterie musí snášet nepřetržité cykly nabíjení a vybíjení.
  V budoucnu budou mít autobaterie pravděpodobně ještě více úkolů. Se zavedením propojených vozidel roste poptávka po efektivní a výkonné jednotce na ukládání energie. Závislost na správně fungující baterii se zvyšuje a stává se stále důležitější pro bezpečnost.

  Preventivní kontrola baterie – stejně důležitá jako výměna pneumatik

  Preventivní a pravidelné kontroly baterie jsou proto stále důležitější. VARTA® pomáhá servisům s testovacím a kontrolním programem baterií.

  Podobně jako výměna oleje, výměna pneumatik nebo údržba klimatizace musí být autobaterie také zahrnuta do údržby a důkladně testována. Pokaždé, když dáte své vozidlo do servisu, měli byste nechat baterii zkontrolovat. Je důležité analyzovat stav baterie, dříve než dojde k jejímu náhlému selhání v nejhorším možném okamžiku.

  Pro koncové zákazníky je vyhledání servisu, který nabízí bezplatné kontroly baterie, usnadněno vyhledávací funkcí na https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/bezplatny-test-baterie. Tam mohou řidiči rychle najít nejbližšího partnera VARTA pro kontrolu baterie.