Instrukcja kontroli akumulatora w samochodzie

Spis treści

  Według najnowszych badań przeprowadzonych przez niemieckie stowarzyszenie ADAC, w 2022 roku około 46% awarii spowodowane było awarią akumulatora.

  Wśród przyczyn należy wymienić coraz większy stopień elektryfikacji samochodów. W dzisiejszych czasach coraz więcej wymagamy od akumulatorów dlatego w nowych samochodach zasilania wymaga nawet 150 odbiorników elektrycznych oraz system start-stop.

  Regularne kontrole stanu akumulatora w specjalistycznym serwisie są zalecane w celu wykrycia zbliżającej się awarii zanim ona wystąpi.

  Prawidłowa kontrola stanu akumulatora w specjalistycznym serwisie.

  Podstawowe zasady:

  Kontrola stanu tradycyjnego akumulatora kwasowego „z elektrolitem w formie płynnej”:

  do sprawdzenia stanu takiego akumulatora używamy urządzenia do pomiaru poziomu naładowania akumulatora. W idealnej sytuacji napięcie obwodu otwartego powinno wynosić około 12,8 V. Napięcie mierzymy na przykład za pomocą multimetru. Jeśli napięcie spadnie poniżej 12,4 V, należy niezwłocznie doładować akumulator. Utrzymujący się niski poziom naładowania powoduje uszkodzenie akumulatora przez zasiarczenie.

  Ponieważ głównym obciążeniem akumulatora rozruchowego jest proces uruchamiania silnika a po naładowaniu przez alternator akumulator nie ulega dalszemu rozładowaniu, bardzo ważnym parametrem jest tutaj prąd rozruchu. Ze względu na upływ czasu oraz także zmniejszającą się pojemność akumulatora  – zdolność do dostarczania prądu o dużej mocy spada. Ponadto im niższy poziom naładowania (określony na podstawie pomiaru napięcia obwodu otwartego), tym niższa moc prądu dostarczanego przy rozruchu silnika.

  Kontrola akumulatora przystosowanego do współpracy z technologią start-stop:

  Przy sprawdzaniu akumulatora w samochodzie wyposażonym w system start-stop kontroli podlega nie tylko stan naładowania (SOC), ale również stan techniczny (SOH) akumulatora.

  Parametr SOC można z łatwością ustalić przez pomiar napięcia, natomiast do sprawdzenia parametru SOH wymagane jest przeprowadzenie złożonej procedury testowej, co dopiero pozwala na wydanie rzetelnej opinii na temat stanu akumulatora. W ramach ustalania stanu technicznego akumulatora sprawdza się prąd rozruchu (CCA), pozostałą pojemność (Ah) oraz zdolność przyjmowania ładunku (CA).

  Wraz z rozwojem technologii na przestrzeni lat rozwinęły się również nowe technologie akumulatorów, takie jak AGM czy EFB. Aby uzyskać wiarygodne wyniki testów, w szczególności jeśli chodzi o parametr SOH, niezwykle ważne jest korzystanie z nowoczesnych urządzeń dostosowanych do nowych technologii akumulatorów.

  Kontrola stanu akumulatora samochodowego krok po kroku:

  (Należy zapoznać się z informacjami od producenta urządzenia).

  • Należy podłączyć tester akumulatorów do biegunów akumulatora, aby ustalić stan naładowania i opór wewnętrzny. Zasada jest następująca: czerwony kabel podłącza się do bieguna dodatniego, a czarny do bieguna ujemnego. Kolejność podłączania i odłączania nie ma znaczenia.
  • Podłączanie urządzenia pomiarowego do akumulatora znajdującego się w bagażniku lub kabinie. Urządzenie należy podłączyć do biegunów akumulatora, a nie do elementów do podłączania urządzenia rozruchowego w przedziale silnikowym, ponieważ opór kabla zamontowanego w pojeździe wpłynie na wynik pomiaru.
  • Kolejnym krokiem jest wybór ustawień urządzenia pomiarowego zgodnie z rodzajem akumulatora: akumulator rozruchowy, akumulator żelowy, akumulator EFB lub AGM. Urządzenie wykorzystuje inny algorytm dla każdego rodzaju akumulatora, dlatego też wybór niewłaściwych parametrów będzie skutkował otrzymaniem nierzetelnych wyników. Ponadto w przypadku niektórych urządzeń ważne jest określenie, czy test przeprowadzany jest na akumulatorze znajdującym się w pojeździe, czy wyjętym z pojazdu.
  • Następnie do urządzenia należy wprowadzić wartość prądu rozruchowego dla akumulatora oraz normę pomiaru. Do popularnych norm należą: DIN, EN, IEC, JIS i SAE. Informacje na temat norm można znaleźć obok wskazania prądu rozruchu na zimno na etykiecie akumulatora.
  • Następnie urządzenie samodzielnie przeprowadzi test i wyświetli jego wynik.

  Prawidłowa interpretacja wyniku? Jak tego dokonać!

  Przy okazji…

  Aby wyniki pomiaru były wiarygodne, na krótko przed pomiarem należy włączyć odbiornik, na przykład światła. To wyeliminuje napięcie powierzchniowe z akumulatora przed dokonaniem pomiaru.

  Instrukcja w formacie PDF do pobrania