Batteriserien VARTA® Silver Dynamic Auxiliary ute nu

Innehållsförteckning

  Clarios introducerar en ny batteriserie på den europeiska marknaden: VARTA Silver Dynamic Auxiliary. Serien är ett svar på den elektriska belastning som existerar i moderna fordon till följd av det ökande antalet komfortfunktioner, säkerhetsenheter och bränslebesparande funktioner.

  VARTA Silver Dynamic Auxiliary-sortimentet erbjuder två olika tekniska lösningar – AGM och konventionellt vätskefyllda – som stödjer denna ökade elektrifiering, i synnerhet i dubbelbatterisystem.

  Många fordon med förbränningsmotorer är utrustade med två batterier: ett vanligt 12-voltsbatteri och ett backupbatteri. Denna typ av arkitektur går under namnet ”dubbelbatterisystem”. Över 10 % av alla bilar med start-stopp-system är redan utrustade med ett dubbelbatterisystem. Procenttalet förväntas öka i takt med att antalet elektriska förbrukare i start-stopp-system ökar. Batterierna i VARTA Silver Dynamic Auxiliary-serien är designade för att stödja reservapplikationer.

  Backupbatterier försörjer olika funktioner beroende på bilens märke och modell. Dessa inkluderar start-stopp-funktionens ökade varaktighet och stöd av komfortfunktioner under motorstart. I och med introduktionen av detta heltäckande sortiment erbjuder VARTA byten mot likvärdiga produkter. När man byter ett svagt eller defekt backupbatteri är det viktigt att få en lika bra ersättare.

  Designade för stöd av reservapplikationer

  Alla VARTA Silver Dynamic Auxiliary-batterier är specialdesignade för reservapplikationer. AGM och SLI är båda underhållsfria och utrustade med flamskydd. Vi har även inkluderat ett EN-överensstämmande avgasningshål för att möjliggöra installation i passagerarutrymmet och bakluckan. Silver Dynamic Auxiliary AGM är spill- och läckagesäkert och erbjuder tre gånger så lång livscykel som ett konventionellt SLI-batteri. För att undvika risken för fel och haveri är det viktigt att alltid byta ut ett AGM-reservbatteri mot ett annat AGM-reservbatteri.

  Inte säker på var batteriet sitter eller vilken teknik som ska användas?

  Vid byte av ett backupbatteri är det väsentligt att inneha kunskap om batteriets position, vilken varierar beroende på fordonets märke och modell.

  Sedan februari 2017 erbjuder Clarios verkstäder tillgång till VARTA Partner Portal. Otaliga verkstäder förlitar sig idag på portalens praktiska genomgång av batteriposition och monteringsinstruktioner samt information om vilket batteri som passar i vilken bil och allmän batterikunskap. All ovanstående information kan nås via en valfri internetansluten enhet. Detta ger verkstadsägare tillgång till VARTA Partner Portal när som helst, var som helst. Clarios gör det även möjligt för verkstäder att expandera sitt tjänsteutbud och inkludera byte av start-stopp-batterier, vilket i sin tur effektiviserar deras arbete och minskar mängden tid och pengar spenderade på dessa områden.