Steg-för-stegguide till start med startkablar

Innehållsförteckning

  Ett dött batteri kan ofta återupplivas med startkablar. Men för att lyckas måste du använda dem på rätt sätt – i dessa situationer kan det vara värt att se till att både du och den assisterande föraren vet vad som är vad.

  Enligt statistik från ADAC uppstår upp till 46,2 % av alla bilhaverier på grund av otillräckligt underhållna batterier. Om batterikapaciteten sjunker under en viss nivå kan det inte längre ge bilens elektriska förbrukare tillräckligt med ström. Som en sista utväg kan man ofta få igång bilen med hjälp av startkablar.

  Först och främst: de rätta verktygen

  Vi har goda nyheter för alla inblandade: för att starta en bil med ett urladdat batteri behöver man, utöver en assisterande bil med ett fungerande batteri, bara startkablar. Viktigt: startkabelns diameter bör vara minst 16 mm. För fordon med stora motorer rekommenderas en startkabel med ett tvärsnitt på 25 mm. Fordonet som har fått motorstopp måste få hjälp av ett batteri med samma spänning. Spänningen i de allra flesta fordon är 12 volt – det är i princip bara vissa äldre veteransbilar som körs på 6 volt. Oavsett omständigheterna ska man alltid följa instruktionerna i båda fordonens manualer.

  Start med startkabel: steg för steg

  1. Förberedelse

  Båda fordonen måste stå parkerade på jämn mark. Kontrollera att det assisterande fordonet och bilen med motorstopp inte är i kontakt med varandra, då det kan orsaka kortslutning. I många nya bilar sitter inte batteriet längre monterat under motorhuven, men det brukar ändå gå fort att hitta de positiva och negativa polerna. Vid behov kan det hjälpa att läsa fordonsmanualen. Båda fordonens motorer måste vara avstängda.

  Viktigt: många moderna bilar har, trots att själva batteriet inte längre sitter monterat under motorhuven, ”startkabelanslutningar” som måste användas. I dessa fall får inte startkabeln anslutas direkt till batteriet.

  1. Anslutning av startkabel

  Rör endast vid de isolerade plasthandtagen när du håller i startkabeln.

  Viktigt: röd kabel ska alltid anslutas till den positiva polen, svart kabel ska alltid anslutas till den negativa polen. Börja med att ansluta den röda kabeln till den positiva polen i det assisterande fordonet. Anslut därefter den röda kabeln till den positiva polen i bilen som har fått motorstopp. Koppla till sist den svarta kabeln till den negativa polen på det assisterande batteriet.

  Viktigt: Under inga omständigheter får den svarta kabeln anslutas till den havererade bilens negativa pol. Den ska istället kopplas till fordonskarossen. För detta ändamål passar en kraftig, omålad metallkomponent i motorhuven bra, till exempel motorblocket. Anslutning till den havererade bilens negativa pol rekommenderas inte, då det kan generera gnistor som i sin tur kan skada batteriet. Om batteriet är av typen äldre blysyrabatteri kan det till och med ge upphov till batterisyraläckage, vilket kan riskera människors säkerhet. Då det även finns risk för att vätet fattar eld är det rekommenderat att bära skyddsglasögon.

  1. Fordonsstart och urkoppling av startkabel

  Viktigt: börja med att starta det assisterande fordonet, därefter fordonet som har fått motorstopp. Om starten är lyckad bör man sätta på elektriska konsumenter som strålkastare eller bakrutans värmesystem i det havererade fordonet. På så sätt kan man undvika spänningsvågor i samband med att klämmorna kopplas bort. Ta bort startkabelklämmorna i omvänd ordning från hur du anslöt dem. Det rekommenderas att man därefter kör en längre sträcka för att låta batteriet laddas till 100 % igen. Alternativt kan man ansluta batteriet till en laddare.

  Förresten…

  När det har skett en djupurladdning bör man alltid uppsöka en verkstad för att undersöka orsaken till urladdningen. Om batteriet är gammalt är start med startkabel en mycket kortsiktig lösning och risken är stor att problemet återkommer nästa gång du försöker starta bilen. Om anledningen till djupurladdningen har att göra med antalet elektriska förbrukare – och batteriet i övrigt är i gott skick – kan det ändå vara värt att få det testat, då strömreduktionen som sker till följd av förlusten av aktivt material är permanent.

  1. Start med startkabel funkar inte – vad nu?

  Om bilen fortfarande inte vill starta, eller omedelbart får motorstopp igen, bör du vänta i minst en minut innan du försöker igen. Om det ändå inte lyckas är orsaken vanligtvis en trasig eller inkompatibel startkabel. I detta fall kan det hjälpa att försöka med en alternativ startkabel.

  1. Alternativ lösning: startbooster

  Ett bra alternativ till konventionella startkablar är startboosters. Startboosters är bärbara litiumjonbatterier som har en integrerad startkabel. Kabelklämmorna ansluts på samma sätt som startkabelns klämmor. Viktigt: även startboosters tappar kapacitet snabbt i vintertemperaturer, så undvik att förvara din startbooster i bilen när det är minusgrader ute.

  Intressanta fakta om bilbatterier

  Så fungerar ett bilbatteri

  Batteriet är bilens elektriska kraftanläggning. Det får sin ström från den elektrokemiska potentialen i två galvaniska celler. När anoden (negativ pol) och katoden (positiv pol) ansluts och bildar en krets möjliggörs användningen av elektriska komponenter som strålkastare och startmotor.

  Orsaken till reducerad kapacitet i batterier

  På grund av det ökade antalet elektriska förbrukare i moderna fordon måste bilbatteriet idag leverera mycket mer ström än tidigare. Batterier som har designats för start-stopp-tillämpningar är mer robusta än batterier av typen äldre blysyrabatterier, men till slut når även dessa slutet av sin livslängd. Då det inte finns något batteri som helt och hållet kan undkomma effekterna av självurladdning bör man se till att alla elektriska förbrukare är ordentligt avstängda när bilen står parkerad en längre period. Om man inte kontrollerar batterihälsan med jämna mellanrum riskerar man att bli ståendes vid precis fel tidpunkt.

  Här kan du läsa mer om de möjliga orsakerna till att bilen inte vill starta.

  Så håller du batteriet i gott skick

  Det rekommenderas att batteriet kontrolleras varje gång man besöker en verkstad. På så sätt kan man tidigt identifiera undermålig prestanda och skador. Förläng batterilivet och förbättra dess tillförlitlighet genom att regelbundet ladda batteriet med laddare under vintern.

  Viktigt: djupurladdning, smuts och fukt bör undvikas, då det kan leda till att batteriet börjar läcka ström och på så sätt laddas ur fortare.

  Korrekt batteriunderhåll.