Säker laddning av batterier

Innehållsförteckning

  Ladda batteriet i bilen – ska det verkligen vara nödvändigt? Om ja, hur ofta och hur länge? Är inte moderna fordonsbatterier underhållsfria? Många är förarna som har ställt sig dessa frågor. Först och främst: vanligtvis klarar generatorn av att ladda batteriet när bilen körs som vanligt. Det finns dock situationer då uppladdning och andra underhållsrelaterade åtgärder kan ha en positiv effekt på batteriets livslängd. En sådan situation är när fordonet körs på ett konventionellt blysyrabatteri och enbart kör kortare sträckor, särskilt i minusgrader. Detsamma gäller fordon som står parkerade i garaget en längre tid.

  Fördelen med moderna, underhållsfria batterier är att det inte längre är nödvändigt att fylla på med destillerat vatten. För att säkerställa god och tillförlitlig batteriprestanda bör man använda en bilbatteriladdare för att uppnå lämplig laddningsnivå.

  Underhåll och batteriladdning: viktigt att veta

  Viktigt: var extra uppmärksam när du hanterar blysyrabatterier. Felhantering kan leda till att elektrolyten i startbatteriet läcker eller stänker ut. Överladdning kan resultera i att väteinnehållet fattar eld. Äldre bilar som inte är utrustade med underhållsfria batterier bör genomgå en verkstadskontroll.

  Viktigt: oavsett typ ska man alltid ha på sig skyddsglasögon och handskar när man hanterar, kopplar ur eller monterar ett batteri. För att undvika kortslutningar är det viktigt att man undviker att batteripolerna kommer i kontakt med varandra genom metalliska eller strömförande material, då detta annars medför risk för elchocker eller fysiska skador.

  Genom att följa ett par enkla regler kan dock alla bilägare sköta om batteriet på egen hand.

  Först och främst: förberedelser inför laddning

  Fastän det är enklare och säkrare att ladda batteriet i bilen är det inte alltid möjligt. Om man inte har tillgång till ett garage eller en elanslutning har man ibland inte något annat alternativ än att ladda batteriet utanför bilen. Vid laddning i små utrymmen är det viktigt att bibehålla god luftcirkulation. Om batteriet måste plockas ut ur bilen för att laddas bör man, på grund av batteriets vikt, få hjälp med att lyfta det.

  Viktigt: när man laddar blysyrabatterier är det viktigt att beakta avgasning och bildandet av explosivt väte. En hög koncentration väte kan i extrema fall leda till en explosion och allvarliga skador.

  Även batteridefekter bör noteras. Skadade batterier kan läcka syra, vilken kan orsaka allvarliga brännskador om det kommer i kontakt med huden. Skölj det utsatta området med rikligt med vatten och uppsök omedelbart läkare.

  Stegvis guide till laddning av bilbatterier

  1. Koppla ur anslutningskabeln

  Viktigt: börja alltid med att koppla ur kabeln som är kopplad till den negativa polen. På så sätt undviker man kortslutning mellan den positiva polen och jorden. Koppla därefter ur den röda kabeln som sitter ansluten till den positiva polen.

  1. Kontrollera batteritillståndet

  Om fordonet är utrustat med ett blysyrabatteri som inte är underhållsfritt bör man uppsöka en verkstad. Under inga omständigheter bör man kontrollera vatten- och syranivån själv.

  Om batteriet är underhållsfritt finns det inget behov att kontrollera elektrolyten. I detta fall behöver man bara ta bort eventuell smuts.

  Oavsett anledningen till laddningen (dött batteri, lång stillaståendeperiod, korta körsträckor) är det rekommenderat att låta batteriet genomgå ett batteritest på en verkstad med jämna mellanrum. Det är enda sättet att garantera att bilen alltid startar. Enligt statistik från tyska ADAC uppstår upp till 46 % av alla motorstopp på grund av otillräckligt underhållna batterier.

  1. Börja ladda

  Viktigt: se till att batteriet förblir i upprätt position om det måste lyftas ut ur bilen för att laddas. Om batteriet ska laddas i bilen ska man först se till att alla elektriska förbrukare är avstängda innan man ansluter laddaren.

  Viktigt: laddaren ska anslutas till batteriet innan den ansluts till elnätet. För att ansluta laddaren till batteriet, sätt först i den röda kabeln i den positiva batteripolen. Anslut därefter den svarta kabeln till den negativa batteripolen.

  Viktigt: själva laddningsprocessen beror på vilken typ av batteri man har. För att välja rätt process, kontrollera instruktionerna i laddarens bruksanvisning.

  1. Avsluta laddningsprocessen

  När batteriet har laddat klart ska laddaren kopplas ur elnätet innan kablarna kan kopplas bort från batteriet. För att återmontera batteriet i bilen, anslut först den röda kabeln till den positiva polen. Därefter kan den svarta kabeln anslutas till den negativa polen.

  1. Specialfunktioner i start-stopp-fordon

  Processen för att ladda ett EFB- och AGM-batteri är likadan, dock måste man se till att laddaren är anpassad efter batterier med start-stopp-teknik. Se laddarens bruksanvisning för mer information.

   

  Intressanta fakta om laddare och laddningstid

  Många högkvalitativa laddare är kompatibla med många olika typer av batterier och stängs av automatiskt när batteriet är fulladdat. Intelligenta laddare stänger av gradvis i takt med att laddningsnivån ökar och begränsar strömmen automatiskt. På så sätt kan man uppnå fullgod laddningsstatus även vid långa stillaståendeperioder och låga utomhustemperaturer. Om du är osäker, kontrollera tillverkarens bruksanvisning. Korrekt och regelbunden användning av batteriladdare kan öka batteriets tillförlitlighet och även förlänga batterilivet.

  Fastän det inte går att överladda med en högkvalitativ, modern laddare bör man ändå inte låta laddaren sitta i i mer än 24 timmar. Det går oftast att ladda batteriet fullt över natten.

  I underhållsläge kan batterier behålla en hög laddningsnivå även när fordonet står still en längre period. En del laddare kan till och med erbjuda delvis rekonditionering av ett batteri som har djupurladdats.

  Viktigt: fastän det inte är komplicerat att ansluta och använda laddaren finns det ett par saker man bör hålla i åtanke. Att ladda ett bilbatteri är inte samma sak som att ladda ett vanligt batteri. Kontrollera tillverkarens bruksanvisning för mer information.