Bilbatteriets nya roll

Innehållsförteckning

  Bilbatteriet nu och då: en överblick

  Bra och enkla: kraven på bilbatterier fram till 1990-talet

  Fram till för några decennier sedan fanns det, utöver startmotorn och tändningen, endast ett fåtal enheter som behövde ström i våra bilar. Om man räknade bort belysningen, radion och vindrutetorkarna fanns det helt enkelt inte så många andra förbrukare som pockade på uppmärksamheten. Även i konceptbilar brukade dåtidens ingenjörer fokusera mer på futuristisk design och innovativ motorteknik än på elektroniska tillbehör.

   Ny teknik, utökade krav: batteriets roll fr.o.m. mitten av 1990-talet

  Först i mitten av 1990-talet började funktioner som elektroniska fönster och centralstyrda låssystem introduceras i personbilar. Allt sedan dess har antalet elektriska förbrukare bara fortsatt att öka. Idag har nya bilägare stöd av ett stort antal elektroniska assistenter. Utöver förbrukare som underhållnings- och navigationssystem, vilka har funnits länge på marknaden, är det framför allt nya fordonstekniker som start-stopp-systemet som sätter allt större krav på batteriet.

  Som en app på hjul: moderna batterikrav

  Fordon från den nuvarande generationen kallas ofta ”appar på hjul”. En modern bil har i genomsnitt 50 enheter som kontrolleras av den elektroniska styrningen, plus ytterligare 150 elektriska förbrukare. Allt fler förväntar sig att bilkörningen ska vara en upplevelse. Förare förväntar sig en bekväm resa, omfattande säkerhet, ett fungerande kommunikationsnätverk och miljövänliga funktioner. Moduler som start-stopp-system, regenerativ bromsning (återhämtning av bromsenergi), infotainment och parkeringsassistenter måste kontrolleras och försörjas med energi. När det gäller själva batteriinstallationen blir det allt viktigare att batteriet är anpassat efter den befintliga tekniska infrastrukturen. Bilbatterier måste utvecklas i samma takt som allt annat i fordonsindustrin. Detta kan endast möjliggöras med hjälp av innovativa batteritekniker som EFB och AGM.

  Blicka framåt: framtidens batterier är redan här

  Utvecklingen av nya batteritekniker är inte bara nödvändig för användning i elbilar, utan spelar snarare en ännu större roll för den kommande generationens förbränningsmotorer, då det ökande antalet elektriska system ställer allt högre krav på batteriet. Medan elbilen (inkl. plug-in-hybrider) stod för 1,6 % av marknadsandelarna 2017 är antalet fordon med förbränningsmotorer och start-stopp-system fortfarande på uppgång. Detta kräver en ny typ av batterier. Redan idag är 90 % av alla nya fordon utrustade med start-stopp-teknik, och man förväntar sig att den siffran kommer att öka till att inkludera 30 % av alla världens bilar 2020.

  En annan viktigt trend är såklart den självkörande bilen. Fastän det kommer att dröja länge innan bildatorn kan ta över helt och hållet kommer förare i den nära framtiden förlita sig alltmer på intelligenta system och lämna över en del av kontrollen över bilen till styrenheten. Allt detta innebär naturligtvis att man behöver ha tillgång till en högpresterande och pålitlig kraftkälla.

  Batterier år 2020: service och underhåll måste hålla samma takt

  Det är inte bara bilar som har blivit mer komplexa på grund av de uppgraderade elsystemen – även processen för underhåll och byte av batterier kräver ett nytt gränssnitt. Moderna batterier är av tekniska skäl ofta installerade i bakluckan eller under sätena, vilket gör det betydligt svårare att själv byta ut eller testa batteriet. Det tar tid att läsa igenom de data som fordonets batterihanteringssystem (BMS) skriver ut. För att kunna läsa av styrenheterna och se till att batteriet registreras rätt i systemet krävs kompatibla diagnostiska verktyg. Sammanfattningsvis är det alltså nödvändigt att verkstäder optimerar sitt arbetsflöde och erbjuder personalen vidareutbildning i batteriteknik i syfte att kunna erbjuda sina kunder utförlig och förstklassig service även i framtiden.

  VARTA Partner Portal: ger snabba svar på alla dina batterifrågor

  I och med lanseringen av VARTA Partner Portal erbjuder VARTA nu ovärderlig hjälp med alla dina batterirelaterade frågor och funderingar. Utöver grundläggande information om var batteriet sitter ger VARTA även detaljerade anvisningar om hur man byter batteri i nästan alla fordonsmodeller.

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zxr25URtmvs. Därför är det viktigt att testa batteriet.