Hur förvarar man bilbatterier på bästa sätt?

Innehållsförteckning

  Det är sällan man ser motorcyklister eller förare av veteranbilar och cabrioleter på vägarna under vintersäsongen. Många bilentusiaster väljer att parkera sina fordon på vintern. Men för att möjliggöra en bra start framåt våren är det viktigt att batteriet kontrolleras regelbundet och förvaras på rätt sätt. Dessa två aspekter har en väsentlig effekt på laddningsnivån och därmed batteriets livslängd.

  Viktigt att veta om batteriförvaring:

  1. Korrekt förvaringsmiljö

  Om batteriet förvaras i en undermålig miljö under en längre period kan det leda till djupurladdning, vilket i sin tur kan skada batteriet permanent. Därför är det viktigt att man uppmärksammar var och i vilken temperatur batteriet förvaras.

  Så länge garaget bjuder på rätt förutsättningar kan ett bil- eller motorcykelbatteri sitta kvar i fordonet även längre perioder. Temperaturen spelar stor roll vid val av förvaringsplats. Bilbatterier vill gärna förvaras svalt och torrt. Optimal förvaringstemperatur för ett bilbatteri är 15 °C.

  Medan batteriets elektrokemiska processer saktar ner i minusgrader ökar de takten rejält i höga temperaturer. Detta innebär att det blir lättare för korrosion och sulfatbildning att uppstå och på så sätt reducera batterilivet. Det är därför väldigt viktigt att man undviker att förvara batteriet för varmt.

  Hög luftfuktighet kan även det påverka laddningsnivån, då kondens lägger sig på batteriet och genererar läckström mellan den positiva och negativa polen, varav urladdningstakten ökar.

  Förvaring i källare är teoretiskt möjligt, men då måste rummet vara torrt. Det optimala förvaringsalternativet är ett torrt rum i vilket det bibehålls en konstant temperatur, även på vintern.

  1. Regelbunden laddning

  Innan man lägger undan batteriet för vintern ska det laddas till 100 % eller mellan 12,7–12,8 V. För att undvika att batteriet djupurladdas när bilen står parkerad en längre period måste man se till att bibehålla en spänning på minst 12,5 V. För att göra detta bör man kontrollera spänningen varannan månad. Om den ligger på 12,5 V eller mindre rekommenderas att man laddar batteriet med laddare. Detta kräver en specialladdare som erbjuder underhållsladdning, då man annars riskerar överladdning. Om du är osäker på laddarens kompatibilitet, kontrollera tillverkarens bruksanvisning.

  Den permanenta kapacitetsförlust som uppstår till följd av djupurladdning kan i bästa fall endast åtgärdas med en laddare med rekonditioneringsfunktion.

  1. Ta hand om batteriet och förhindra korrosion

  På hösten och vintern har fordonet en tendens att rosta. Detta gäller även batteriet. Korrosion reducerar batteriets brukbara livslängd och äventyrar säkerheten. Därför ska man avlägsna alla tecken på rost från batteripolerna och anslutningarna innan batteriet monteras. Korroderade poler och anslutningar kan rengöras noggrant med en borste och en blandning av vatten och natriumvätekarbonat. Det går även att behandla polerna med batteripolfett för att förhindra framtida korrosion.

  Korrekt batteriförvaring – observera följande

  • Batteriet ska förvaras i upprätt position
  • Rummet ska erbjuda möjlighet att ladda batteriet
  • Rummet ska vara adekvat ventilerat
  • Genomsnittlig rumstemperatur ska ligga på 15 °C
  • Rummet ska vara torrt
  • Håll batteriet rent för att undvika läckström
  • Batteriet ska vara fulladdat innan det läggs undan och bör laddas till 100 % om spänningen faller under 12,5 V

  Nedladdningsbara PDF-instruktioner för förvaring och laddning av bilbatterier