Konsekvenserna av att välja fel batteri till start-stopp

Innehållsförteckning

  Start-stopp-teknik är sofistikerad teknik som möjliggör kostnadsbesparingar och ger viktiga miljövänliga fördelar. Tillsammans med dessa fördelar medföljer dock en ökad belastning på batteriet. Start-stopp-systemet kan stänga av motorn så snart bilen stannar och starta den igen när gaspedalen pressas ner eller bromsen släpps.

  När start-stopp är aktiverat, t.ex. vid ett trafikljus, måste de många elektriska förbrukarna få energi trots att motorn är avstängd. Radion kanske är på, smartphonen håller på att laddas och luftkonditioneringen arbetar för fullt för att ge passagerarna svalka. Utöver detta måste batteriet även kunna starta motorn igen när ljuset blir grönt. För att uppfylla dessa ökade krav har man utvecklat innovativa batterilösningar som är kompatibla med fordon med automatiska start-stopp-system. Fel batteri kan ge oönskade bieffekter.

  Konsekvenserna av att använda ett konventionellt bilbatteri

  Ett konventionellt startbatteri har helt enkelt inte kapacitet att uppfylla kraven hos ett fordon med automatisk start-stopp-teknik. Detta gäller både bilar med enklare start-stopp-system och EFB-batterier samt fordon med avancerade start-stopp-funktioner. Den regenerativa bromsning som dessa fordon erbjuder – dvs. elektricitet producerad från bilens bromsenergi – kan bara lagras i ett AGM-batteri.

  Användning av ett konventionellt startbatteri i ett fordon med start-stopp kan få följande konsekvenser:

  Ogiltig garanti

  Om man använder ett icke kompatibelt eller icke godkänt batteri i en bil med start-stopp kan garantin sluta gälla. Det är då föraren eller verkstaden som är ansvarig för alla eventuella följdskador eller funktionsförluster som uppstår till följd av att fel batteri installerades.

   

   

  Komfortförlust

  Om man har tur kommer batterihanteringssystemet (BMS) att identifiera att fel batteri har installerats och anpassa start-stopp-systemet efter den reducerade kapaciteten i syfte att säkerställa att motorn startas. Vid tvivel kan komfortfunktioner som sätesvärme och andra tillbehör komma att inaktiveras när bilen står still.

  Om batterihanteringssystemet misslyckas med att identifiera att fel batteri har installerats och inte justerar energihanteringen därefter kan det hända att batteriets livslängd förkortas.

   

   

  Begränsad start-stopp-funktionalitet

  Det felaktiga batterivalet innebär att fordonet inte får tillräckligt med elektrisk energi, vilket i sin tur får effekten att batteriet försvagas och start-stopp-systemet inte längre kan stänga av motorn. Detta ökar bränsleförbrukningen och mängden miljöfarliga föroreningar.

   

   

   

   

   

  Risk för batteri explosion

  På grund av att batteriet inte är annpassat med batterihanteringssystemet och det automatiska startstoppsystemet finns risk för överladdning av batteriet. Detta påskyndar korrosion. I värsta fall kan batteriet explodera.

   

   

   

  Läckande batterisyra

  Om batterilåd an spricker på grund av för hög  belastning och för många elektrokemiska processer kan batteriet börja läcka batterisyra. Plötsligt läckande batterisyra kan innebära allvarliga hälsorisker.

  Då ett konventionellt batteri inte är avsett för start-stopp-tillämpningar leder detta till att batteriet väldigt snabbt bryts ner. I extrema fall kan den efterföljande överbelastningen även den leda till att batteriet börjar läcka batterisyra.

   

  Vilket är det bästa ersättningsbatteriet?

  I Europa finns det omkring 30 000 olika fordonsmodeller, så det är naturligtvis omöjligt att veta exakt vilket batteri som ska användas i precis varenda modell. VARTA Partner Portal erbjuder våra partnerverkstäder hjälp med detta, samt ger mer information om batteriets monteringsplats, kompatibla batteritekniker och installationsanvisningar för nästan alla fordon som är i bruk i Europa. Slutkunderna kan i sin tur använda vår batterisökfunktion för att identifiera rätt batteri till sina fordon.

  Få mer information, se artikeln om korrekt ersättningsbatteri för start-stopp-system.

  Observera att ett AGM-batteri alltid ska bytas ut mot ett nytt AGM-batteri! Det är enda sättet att garantera att fordonet fungerar lika bra som det gjorde med originalutrustningen.