Hur du förlänger livslängden på ditt batteri

Innehållsförteckning

  När det gäller laddning av ett batteri utanför fordonet eller applikationen, kan rätt metod göra stor skillnad. För att få ut det mesta av ditt VARTA-batteri så finns det några knep att tänka på.

   

  1. Koppla bort kablarna

  Det här är väldigt viktigt: Koppla bort kabeln som leder till negativa polen först! Detta förhindrar kortslutning mellan den positiva polen och fordonskarossen. Fortsätt sedan med att koppla bort den röda kabeln från den positiva polen.

   

  1. Kontrollera batteriets tillstånd

   

  Om det gäller ett blybatteri som inte anses vara underhållsfritt, besök en professionell verkstad. Kontrollera inte elektrolytnivån själv. Underhållsfria batterier som VARTA AGM, EFB och SLI kräver vanligtvis ingen kontroll av syranivån. Rengör bara eventuell smuts från ventilationsrören.

   

  1. Börja laddningen

  Om du behöver ta ut batteriet ur bilen för att ladda det är det viktigt att hålla batteriet i upprätt läge när du hanterar det. Om batteriet kan laddas i fordonet, se till att stänga av alla eldrivna enheter innan du ansluter laddaren. Tänk också på att laddaren ska anslutas till batteriet innan den ansluts till elnätet. Börja med att fästa den röda kabeln till den positiva polen på batteriet och anslut sedan den svarta kabeln till den negativa polen.

   

  1. Avsluta laddningen

  När laddaren indikerar ett fulladdat batteri, stäng först av laddaren innan du tar bort kablarna från batteriet. Tillbaka in i fordonet, måste först den röda kabeln anslutas till den positiva polen följt av den svarta kabeln som ansluts till den negativa polen.

   

  Fordon med start/stopp-teknik

  Att ladda ett AGM- eller EFB-batteri följer samma principer. Det är dock viktigt att använda rätt enhet och laddningsmetod som är lämplig för den tekniken. Till exempel har vissa laddare ett speciellt läge för laddning av gel-batterier som inte är kompatibelt med AGM-teknik. Kontrollera alltid informationen i bruksanvisningen.

   

  Rätt laddningstid.

  Att ladda ett batteri tar tid. Normalt är 12 till 24 timmar en tillräcklig laddningstid. Till exempel behöver ett vanligt 70 Ah-batteri ca 15 timmar att ladda helt och hållet med en 5 A-laddare. En kort laddning på två timmar kommer bara att ta batteriet till 15%. Det räcker för en snabb boost men laddar inte batteriet helt och hållet. För att beräkna den totala laddningstiden för ett batteri, ta batteriets Ah-klassning och dividera med laddarens märkning (A). Lägg sedan till cirka 10% av extra tid för att ladda batteriet fullt.

   

  Farorna med underhållsladdning.

  När du använder en automatisk laddare indikerar den när batteriet är fulladdat. De flesta automatiska laddare har också ett läge som kallas underhållsladdning (float charge). Underhållsladdning innebär att fortsätta ladda ett batteri efter att det är fulladdat för att kompensera för den självurladdning som batteriet utsätts för. Blybatteriet är ett elektrokemiskt system som aldrig stängs av helt, vilket betyder att en självurladdning kan orsakas av vissa sidoreaktioner.

  Underhållsladdningsläget bör endast användas under korta perioder, eftersom det ursprungligen är tänkt att det ska kompensera för ett batteris naturliga självurladdning. Vissa laddare kan ladda en viss mängd Ah under underhållsladdning som är mer än vad som behövs för att kompensera för självurladdningen. Reaktionerna inuti ett blybatteri kan leda till ett tidigt fel.

  För att säkerställa en lång livslängd för ett batteri, undvik omfattande underhållsladdning. Om möjligt, begränsa underhållsladdningstiden genom att göra motsvarande inställningar på laddaren. Om ett batteri inte ska användas under en längre tid är en full-laddning innan du förvarar det att föredra. Därefter bör regelbundna kontroller av dess öppna kretsspänning (OCV) göras (minst var tredje månad). Ladda vid behov (senast vid 12,4 V).

  Om du håller dessa få enkla saker i åtanke kommer du att få ut det mesta av ditt batteri och kan vara säker på att det kommer att gynna dig på alla dina resor under en lång tid framöver.