Orsaker till att start-stopp-systemet inte fungerar

Innehållsförteckning

  Start-stopp-teknik främjar sänkta körkostnader och en miljövänligare körupplevelse. Därför förväntar man sig att en av tre bilar kommer att vara utrustad med den här tekniken år 2020. Start-stopp-systemet har till exempel förmågan att stänga av motorn om bilen stannar vid ett trafikljus. Så snart foten pressar ner kopplingen eller släpper på bromsen (i fordon med automatlåda) startar motorn igen.

  Utöver dessa frekventa motorstarter måste batteriet även kunna försörja alla bilens elektroniska komponenter så snart motorn stängs av. Man skulle kunna säga att batteriet är bilens hjärta. Vid sin sida har det ett intelligent batterihanteringssystem (BMS) som i sin tur utgör bilens elektroniska hjärna. En orsak till att start-stopp-funktionen inte fungerar kan vara att kommunikationen mellan dessa två system brister.

  Batterihanteringssystemet stänger av start-stopp

  Batteriets högsta prioritet är att starta motorn. Om batteriet nästan är urladdat kommer dock batterihanteringssystemet (BMS) att stänga av start-stopp-funktionen för att motorn ska kunna startas. Liknande skyddsåtgärder kan uppstå i följande fall:

  • Fel batteriteknik har installerats, i vilket fall batteriet bara har kapacitet för ett begränsat antal cykler.
  • Utomhustemperaturen är för hög eller för låg. Om batteriet behöver alltför mycket kraft för att försörja fläkten kommer start-stopp-funktionen att stängas av. När och huruvida detta händer beror på respektive fordonstillverkares komfortinställningar. Det kan också vara så att start-stopp-funktionen fortsätter att vara aktiv, men att luftkonditioneringen reduceras automatiskt.
  • Motortemperaturen är för hög eller för låg. Om motorn inte erhåller värme från förbrukare eller batteriet måste den generera sin egen värme, vilket sker genom förbränning och kräver en högre startström. Resultatet: start-stopp-funktionen aktiveras inte. Om motorn riskerar att bli för varm måste den kylas ner av kylarfläkten – detta för att luftströmmen som finns tillgänglig vid till exempel stopp vid trafikljus inte räcker till. Fläkten kräver i sin tur mycket ström, vilket innebär att start-stopp-funktionen nedprioriteras och stängs av.

  Inkorrekt batteriteknik orsakar problem

  Ett annat alternativ är att batteriet inte registrerades korrekt av fordonet när det byttes ut. Om till exempel tekniken eller batterikapaciteten är inkorrekt registrerad kan BMS i sin tur komma att använda fel algoritm. Om fordonet inte har registrerat att batteriet är nytt kan det även gå miste om att utnyttja dess fulla potential.

  Du kan få mer information om detta ämne i vår artikel om riskerna med att ersätta ett start-stopp-batteri med ett konventionellt batteri.

  Oberoende orsaker

  Det finns även andra funktioner som kan störa start-stopp som inte har något med batteriet att göra:

  • Någon i bilen har inte satt på sig sitt säkerhetsbälte.
  • Någon av bildörrarna eller motorhuven har inte stängts ordentligt.
  • Parkeringsassistenten är aktiverad.
  • Bilen kör upp för en brant backe (för stor lutning).

  Om start-stopp-systemet ofta inaktiveras eller aldrig aktiveras överhuvudtaget bör man uppsöka verkstad så snart som möjligt. I dessa fall kan behörig personal använda ett kostnadsfritt batteritest för att identifiera vad som är fel och huruvida batteriet måste bytas ut.