Batterityper för automatiska start-stopp-system

Innehållsförteckning

  I bilar med automatiska start-stopp-system utsätts batteriet för stora påfrestningar. En orsak är den höga genomströmningen. Utöver det finns det även ett högt antal elektriska förbrukare som behöver få pålitlig ström även när motorn är avstängd och fordonet står parkerat vid ett trafikljus, som t.ex. rattvärme, luftkonditionering och säkerhetsfunktioner. De enda batterierna som kan utstå dessa utmaningar är EFB-batterier och AGM-batterier.

  EFB-batterier: för små och medelstora familjebilar med start-stopp

  EFB-batterier lämpar sig för strömförsörjning av bilar

  • med enklare automatiska start-stopp-system
  • utan start-stopp / med en krävande körprofil (t.ex. stadskörning)
  • med mycket utrustning / utan start-stopp.

  EFB-batterier är en vidareutveckling av konventionella blysyrabatterier. Ett Polyfleece-material på ytan av den positiva plattan hjälper till att stabilisera det aktiva materialet i plattorna och förlänga batterilivet. Separatorerna i EFB-batteriets celler erbjuder låg resistans och optimerar laddningsprocessen. EFB-batterier har bra cyklingsstabilitet och laddningskapacitet. Enligt EN-testet har EFB-batterier kapacitet att motstå dubbelt så många laddningscykler som konventionella startbatterier.

  AGM-batterier: för medelstora bilar, kombi- och premium-bilar

  AGM-batteriet är perfekt för fordon med automatiska start-stopp-system och regenerativa bromssystem samt bilar med premium-utrustning och sofistikerade tillbehör. Detta är för att konventionella startbatterier helt enkelt inte kan hantera de höga energikraven hos dessa system.

  Elektrolyten i ett AGM-batteri (AGM står för ”Absorbent Glass Mat”) är inbunden i en absorberande glasfibermatta som ger batteriet dess underhållsfria och läcksäkra egenskaper. Även om batterihöljet skulle spricka skulle det alltså inte läcka ut batterisyra. Ett AGM-batteri har även utmärkt kallstartkapacitet. De är designade för att snabbt och smidigt starta motorn och därefter reducera tiden den är igång. Tack vare batteriets höga cyklingsstabilitet kan den varma motorn stängas av och startas igen flera gånger under en begränsad period utan att man riskerar att få problem vid nästa start. Även när det gäller batteriliv har AGM-batteriet ett betydande övertag gentemot enklare startbatterier. Det kan motstå tre gånger så många laddningscykler* som ett konventionellt startbatteri.

  Regenerativ bromsning med AGM-batterier

  Varje bromsfas innebär i praktiken en förlust av energi. Med regenerativ bromsning (återhämtning) behöver man inte förlora all den energi som genereras av bromsprocessen. Beroende på körförhållandena matas en del av den återhämtade energin från bromsprocessen in i fordonsbatteriet. För att kunna implementera denna process krävs det dock ett kompatibelt batteri – AGM-batteriet är ett sådant batteri.

  Ett konventionellt vätskefyllt batteri (SLI) startar bara motorn en gång per resa. SLI-batteriets optimala nivå på 100 % reduceras bara en gång, för att sedan laddas upp igen av generatorn under resans gång (se diagrammet till vänster).
  Om fordonet har ett start-stopp-system måste batteriet starta motorn flera gånger per resa. Det innebär att batteriets laddningsnivå reduceras flera gånger under en och samma körning, samtidigt som bilens elektriska förbrukare måste matas med ström även när bilen står still. Allt detta utsätter batteriet för ovanligt stora belastningar. Batteriet laddas när bilen körs, precis som ett konventionellt startbatteri. Skillnaden är att ett AGM-batteri även måste kunna ta emot den energi som genereras under bromsprocessen. AGM-batterier används därför ofta i ett delvis laddat tillstånd och uppnår bara 100 % i samband med ovan nämnda återhämtning (se illustration till höger). I den efterföljande stoppfasen reduceras laddningen åter igen till följd av de elektriska förbrukarnas strömbehov, vilket säkerställer att det finns nog med ”utrymme” för att lagra bromsenergin nästa gång man bromsar.

  Vad detta innebär är att start-stopp-batterier kan utsättas för flera olika laddningsstatusar på mycket kort tid. Processen att batteriet laddas ur vid start för att sedan laddas upp igen av generatorn och bromsenergin innebär höga påfrestningar, vilka enbart ett AGM-batteri kan motstå under en längre period.

  I kombination med fordonets energihanteringssystem säkerställer AGM-batteriet att de elektriska förbrukarna försörjs med en tillförlitlig och konstant mängd energi samtidigt som det erbjuder optimal effektivitet.

  *Provstandard EN 50342-1 för EFB och AGM, plus EN 50342-6