Tändning

Grundläggande batterikunskap

Bilen vill inte starta

Om bilen inte vill starta är det ofta för att batteriet är trasigt eller har dött. Vi går igenom möjliga orsaker.