Varför startar inte bilen – är det batteriets fel?

Innehållsförteckning

  Garanterad start: så förhindrar du batteriurladdning

  Alla förare fruktar det där ljudet: när man vrider om nyckeln eller trycker på startknappen och allt som möter en är ett trött, hackande stön. Efter några till försök ger startmotorn upp helt och hållet. Orsaken till startsvårigheter är vanligtvis att batteriet inte har laddats tillräckligt. Automatiska start-stopp-system, luftkonditionering, sätesvärmare, moderna underhållningssystem och andra elektriska förbrukare belastar batteriet. Därför är det väsentligt att man har ett kraftfullt batteri som klarar av att uppfylla moderna fordons ökade krav.

  Vår snabbkoll: de vanligaste anledningarna till ett dött batteri

  1. ”Energislukare”

  Värmefunktioner i ratten och förar- och passagerarsätena är tillsammans med vindrute- och bakrutevärmare riktiga ”energislukare” som utsätter batteriet för höga påfrestningar. Särskilt i moderna bilar med start-stopp-funktion spelar batteriet en avgörande roll i fordonssystemet. När motorn stängs av, till exempel vid ett trafikljus, ser batteriet till att det inte bara är radion och luftkonditioneringen som fortsätter fungera. I vissa fall kan det försörja så många som 150 olika elektriska förbrukare – och detta samtidigt som det fortfarande ska ha ork nog att starta motorn igen när ljuset blir grönt. Moderna bilbatterier är genuina kraftpaket, men de behöver ändå kontrolleras med jämna mellanrum. Fastän moderna batterier är underhållsfria bör man regelbundet kontrollera deras laddningsstatus (SoC) och hälsotillstånd (SoH) för att kunna identifiera överhängande batterifel innan de leder till motorstopp.

  1. Tysta förbrukare

  Tysta förbrukare är elektriska bilkomponenter som kan orsaka batteriurladdning även när fordonet är avstängt. Förbrukare som larmsystem, klockor och nyckelfria låssystem förblir i viloläge när bilen är avstängd och resulterar därför i en kontinuerlig urladdning av batteriet. Fastän energiförbrukningen är begränsad har den en negativ effekt på batteriets laddningsstatus till följd av dess pågående natur. Efter längre parkeringsperioder, till exempel under semestern, kan det hända att bilen inte startar för att batteriet är urladdat.

  1. Extrema temperaturer

  Vädret har ofta en effekt på bilbatteriets laddningsstatus. Både värme och kyla kan utsätta batteriet för extrema påfrestningar; särskilt i minusgrader är startproblem vanliga. Anledningen är denna: i låga temperaturer saktas den elektrokemiska reaktionen i batteriet ner. Elektronerna rör sig långsamt, vilket minskar batteriets startkraft. I låga temperaturer blir det även svårare att starta på grund av motoroljans tjocklek, då den blir mer trögflytande när temperaturen sjunker under 0 °C. Startmotorn behöver en högre startström för att motverka denna resistans. Dessutom använder man ofta fler elektriska förbrukare som värmare och ventilatorer under vintern, vilket belastar batteriet ytterligare. Och låga temperaturer påverkar inte bara startkraften. Även batteriuppladdningen tar längre tid när det är kallt ute, vilket innebär att batteriet behöver längre tid på sig att laddas fullt. Dessutom begränsas generatorns maximala uteffekt under dessa omständigheter, så om ett stort antal förbrukare är aktiva finns det helt enkelt för lite energi kvar för att kunna ladda batteriet.

  Varma dagar kan också påverka startprocessen negativt. Utomhustemperaturer över 20 °C accelererar den kemiska processen i bilbatteriet och kan således ge upphov till självurladdning eller korrosion.

  Utöver ovan nämnda temperaturanledningar bidrar även ett högt antal start/stopp- eller stopp/kör-resor, till exempel på motorvägen, till att kraven på batteriet ökar.

  Förresten…
  fastän batterilivet kan förlängas genom korrekt batterivård har batteriet, precis som däck och bromsar, en begränsad livslängd och kommer till sist att slitas ut. Därför är det viktigt att testa batteriet varje gång man besöker verkstaden. Många verkstäder erbjuder batteritest som utförs med kompatibla batteritestenheter.

  Intressanta fakta om ström, laddningsstatus och batteriliv

  Efter ett stort antal laddningscykler och mot slutet av sitt brukbara liv har konventionella startbatterier (SLI) en kapacitet på endast 20 %. EFB-batterier, å andra sidan, har 50 % med samma belastning. De starkaste AGM-batterierna kan hantera fyra gånger så många laddningscykler som SLI-batterier och fortfarande ge 80 % av sin maximala energi. Djupurladdning av batteriet bör alltid undvikas, då detta kan skada battericellerna permanent. Fastän djupurladdade batterier kan ”återupplivas” med en lämplig laddare kommer skadan att bestå.

  Om ditt batteri skulle ha djupurladdats är det väsentligt att du laddar det så fort som möjligt. Ju längre batteriet förblir urladdat, desto större blir skadorna.