Watt

Grundläggande batterikunskap

Enheter som tömmer batteriet

Elektriska förbrukare i bilen behöver energi – energi som tillhandahålls av bilbatteriet. Hur mycket ström behöver de eg