Elektriska förbrukare i bilen – hur mycket ström drar de?

Innehållsförteckning

  Förare av moderna fordon är vana vid ett högt antal komfort- och säkerhetsfunktioner. Olika enheter och körassistenter förbrukar ström och belastar batteriet olika mycket. Regelbunden användning av dessa förbrukare gör bilresan mer sparsam. En förbrukningsmängd på 100 watt motsvarar en bränsleförbrukning på 0,1 l per 100 km. Om man vill spara på batteriet kan man alltså undvika att använda dessa komfortfunktioner. Säkerhetsassistenter och funktioner (t.ex. filassistenten) bör dock alltid förbli aktiva, oavsett om batteriet har låg laddningsstatus. Den här typen av belastningsreduktion är inte proportionerlig med de skador som kan uppstå om man skulle hamna i en olycka för att man stängde av väsentliga säkerhetsfunktioner.

  Prioritera säkerhet

  Uppvärmda vind- och bakrutor gör att man ser vägen tydligare på vintern. Deras strömförbrukning ligger på runt 120 watt. Vindrutetorkarna säkerställer att man ser trafiken oavsett väder. Beroende på vilken hastighet torkbladen är inställda på utnyttjar vindrutetorkare 80–150 watt. Strålkastarna är ett måste vid mörkerkörning och bör tändas så snart det börjar skymma under vinterhalvåret. Moderna strålkastare utrustade med LED-lampor kan klara sig på så lite som 50 watt.

  Ström till komfortfunktioner

  Värmeenheten får sin energi från motorn via värmeväxlaren. Det interna ventilationssystemet transporterar värmen till passagerarna och förbrukar 170 watt om inställd på medium. På vintern är sätesvärmarna en välkommen komfortfunktion. De är 100 % elektriska och förbrukar 100–200 watt. Intelligenta system är avsedda att vara sparsamma och stänger då och då av sätesvärmarna för att spara energi. Alla moderna bilar innehåller idag luftkonditionering. På sommaren erbjuder den svalka och på vintern förhindrar den att fönstren immar igen bättre än vad fläkten gör. Luftkonditioneringssystemet erhåller företrädesvis sin energi från motorn, men belastar även batteriet med ytterligare 500 watt.

  Assistenter och anslutningar

  Ett elektriskt soltak är en väsentlig funktion för alla som älskar frisk luft. För att öppna och stänga taket kräver motorn 200 watt. Elektriska fönster och centralstyrda låssystem styrs av servomotorer som behöver 150 watt. Dessa används dock bara i ett par sekunder. Annat är det med cigarettändaren som ofta används som kontakt för laddning av mobiltelefoner och andra enheter. Med en strömförbrukning på bara 50 watt är dock pressen på batteriet måttlig.

  Elektriska enheter och kontrollutrustning

  Startmotorn må vara den energi hungrigaste förbrukaren i bilen, men utan den fungerar inget annat. Flera startförsök tömmer batteriet, särskilt om det är gammalt eller dåligt omhändertaget. Kylarfläkten sätter igång när motorn blir för varm, till exempel i trafikköer på sommaren när det är vindstilla. Fläkten drar 800 watt. I moderna fordon är det motorstyrenheten som styr och övervakar viktiga motorfunktioner. Motorstyrenheten förbättrar hela motorsystemets effektivitet och miljövänlighet – med en strömförbrukning på upp till 200 watt. Vissa fordon har ett rengöringssystem som rengör strålkastarna. Detta kräver över 100 watt för hela strålkastarsystemet vid användning av konventionella H7-lampor.

  AGM-batterier: en kraftstation för moderna bilar

   Antalet elektriska förbrukare i moderna bilar ökar hela tiden. Därför bör man som förare alltid kontrollera batteriet när man besöker verkstaden för en allmän koll eller ett däckbyte. Kraftfulla batterier ser till att det alltid finns tillräckligt med ström på sommaren och vintern för att starta motorn och försörja samtliga elektriska förbrukare. Ett modernt AGM-batteri erbjuder bästa möjliga reservkapacitet och skydd mot oväntade fel. De uppfyller höga krav och kan hantera tre gånger så många laddningscykler som ett konventionellt batteri.