Underhåll av motorcykel-, fyrhjulings- och UTV-batterier

Innehållsförteckning

  De flesta motorcyklister har råkat ut för en motorcykel eller fyrhjuling som vägrar starta efter vintern. Batteriet är dött. Detta kan undvikas genom att man tar hand om batteriet även när motorcykeln står parkerad.

  Korrekt vård och underhåll av motorcykelbatterier: steg-för-stegguide

  Åkgräsklippare, motorcyklar, vattenskotrar och fyrhjulingar används oftast bara när det är varmt ute. Med batterier från VARTA:s Powersports-serie kan din motorcykel lätt klara av vintermånaderna. Det finns dock ett par saker man bör hålla i åtanke för att batteriet ska hålla sig fräscht till säsongens första åktur.

  Först och främst: de rätta förberedelserna

  Viktigt: prioritera alltid säkerheten. Skyddsglasögon, engångshandskar och långa ärmar skyddar mot oavsiktlig kontakt med utspädd svavelsyra. Innan batteriet fylls på ska man alltid läsa säkerhetsanvisningarna noggrant.

  1. Korrekt förvaringsmiljö

  En förvaringsmiljö som är anpassad efter batterikraven kan ha en stor effekt på batterikapaciteten. Det är viktigt att utrymmet är torrt och välventilerat. Rumstemperaturen ska företrädesvis vara mellan 10–15 °C.

  1. Behåll en konstant laddningsnivå

  Innan du lägger undan batteriet för vintern är det rekommenderat att ladda batteriet med en extern laddare. För att batteriet ska ligga kvar på en nivå över 12,5 V bör man koppla i en kompatibel laddare varannan månad. Underhållsläget förhindrar att batteriet laddas ur, förlänger batterilivslängden och garanterar en optimal laddningsnivå i början på säsongen. Detta kräver en specialladdare som erbjuder underhållsladdning, då man annars riskerar överladdning. Om du är osäker på vilken laddare du ska använda, kontrollera tillverkarens bruksanvisning.

  1. Påfyllning och rengöring av batteriet

  Märkningen på långsidan av VARTA® Powersports Freshpack visar huruvida batteriet behöver fyllas på med destillerat vatten eller inte.

  Viktigt: innan du fyller på, ta bort eventuell smuts från området runt påfyllningspluggen för att förhindra att det tar sig in i battericellen. En tratt i lämplig storlek kan hjälpa till att förebygga spill och se till att rätt mängd vatten fylls på.

  Viktigt: överskrid inte cellernas maxvolym. VARTA Powersports Freshpack får endast fyllas på med destillerat vatten. Elektrolyten inuti batteriet – Freshpack-lösningen – fylls bara på en gång i samband med tillverkning. Använd ett milt rengöringsmedel för att rengöra batterihöljet. Genom att inkludera batteripolerna i rengöringsprocessen kan man förebygga att kontakterna korroderar eller skadas.