Vilket batteri passar kortare körsträckor?

Innehållsförteckning

  Många förare använder företrädesvis bilen för att köra kortare sträckor. Problemet är detta: under kortare resor belastas batteriet oproportionerligt till följd av startprocesserna och de många energislukande förbrukarna ombord. Om bilen inte kör särskilt långt hinner batteriet inte återuppladdas innan det är dags igen. Detta kan orsaka stora problem i synnerhet om batteriet redan visar tecken på slitage till följd av intensivt bruk eller otillräcklig laddning.

  Äldre startbatterier har en tendens att visa upp sina nackdelar under kortare resor.

  Även batteriets ålder spelar roll. Ju äldre batteriet är, desto större blir dess kapacitetsförlust och inre resistans. Detta bryter i sin tur ner batteriets laddningsacceptans. När fordonet företrädesvis används till kortare resor blir laddningsbalansen till slut negativ; dvs. batteriet förlorar mer energi än det kan acceptera från generatorn. Det är extra problematiskt på vintern när det behövs mer kraft för att starta motorn och hålla igång de många elektriska förbrukarna, däribland strålkastarna, bakfönstrets värmesystem, sätesvärmarna och fläktarna. Till slut orkar det konventionella batteriet helt enkelt inte ge nog med kraft för att kallstarten ska lyckas.

  Den väsentliga faktorn här är laddningsacceptansen.

  Även körprofiler som involverar ett stort antal kortare resor behöver uppnå en balanserad laddningsprocess för att batteriet ska behålla god laddningsstatus. Av den anledningen rekommenderar vi att förare som huvudsakligen kör kortare sträckor väljer ett batteri som har mer kapacitet än vad man behöver snarare än ett batteri som inte är kraftfullt nog. Fastän det kraftfullare batteriet inte påverkar laddningsbalansen eller laddningsbeteendet erbjuder det större reserver som bilen kan utnyttja medan batteriet laddas. Man bör åtminstone hinna få tillbaka den energi som spenderades på att starta bilen. Under kortare resor uppnås detta lättast genom att man stänger av energislukande funktioner. På så sätt kan generatorn mata batteriet med mer energi och kompensera för den tidigare strömförlusten. Det finns kontrollenheter som tömmer batteriet och orsakar en gradvis urladdning även när bilen står parkerad en längre tid, till exempel under semestern.

  Med ett AGM-batteri kan man slappna av även under kortare resor.

  AGM-tekniken bjuder med sin låga inre resistans, tydliga fördelar under hela sin livslängd. Då batterisyran är inbunden i en glasfibermatta kan det inte ske någon syraskiktning, vilket i sin tur förhindrar att det aktiva materialet skadas. Den medförda långsiktiga laddningsacceptansen är väsentlig för att uppnå en positiv laddningsbalans och ett långt batteriliv.

  AGM-batterier kan dessutom användas delvis laddade utan att det har en negativ effekt på batteriets livslängd. De stora reserverna som AGM-batteriet bjuder på ger garanterad tillförlitlighet och flexibilitet under kortare resor.