Batteribyte: en steg-för-stegguide

Innehållsförteckning

  När bilbatteriet börjar bli svagt är det dags för ett byte. Vad bör man tänka på och varför är bytet så mycket mer komplicerat i moderna bilar?

  Tidigare satt en överväldigande majoritet av bilbatterierna installerade under motorhuven. I moderna bilar kan dock startbatteriet lika gärna sitta monterat i andra delar av bilen. Faktum är att i dagens bilar sitter bara 58 % av batterierna installerade under motorhuven. 40 % sitter i bakluckan, en mindre andel i passagerarutrymmet. Så hur byter man egentligen batteri?

  Vilket batteri behöver jag?

  Innan bytet sker ska man först köpa ett nytt batteri. Här spelar fordonstillverkarens rekommendationer väldigt stor roll. När man väljer batteri är det värt att beakta följande kriterier:

  Batteriets gruppmått

  Batteriets gruppmått beskriver den standardiserade storleken på det valda bilbatteriet, men ofta går det att installera olika batterier med olika mått. Startbatteriet i en dieselbil är till exempel ofta större än ett startbatteri i en jämförbar bensindriven bil. Samma princip gäller när fordonet finns tillgängligt med flera olika motortyper. Även i detta fall har batterifästena ofta designats för att vara kompatibla med flera olika batterier.

  Elektrisk spänning

   Idag används det, med några få undantag (veteranbilar), nästan bara 12-voltsbatterier i fordonsindustrin. Jämförelsevis kräver de ovan nämnda veteranbilarna ibland ett särskilt 6-voltsbatteri. Anledningen till detta är att de elektriska komponenterna i veteranbilen skulle förstöras av den höga spänningen i ett 12-voltsbatteri.

  I andra änden har vi de stora kommersiella fordonen som körs på 24-voltssystem, men i dessa fall seriekopplar man två 12-voltsbatterier för att uppnå den angivna spänningen.

  Kallstartström

  En hög kallstartström (CCA) säkerställer att bilen startar och är särskilt viktig på vintern. Det angivna värdet på etiketten avgörs i ett standardiserat prov (i Europa gäller EN 50342-1) vid en temperatur på -18 °C.

  Kapacitet

  Ett annat viktigt värde att hålla reda på beskriver batteriets kapacitet (Ah). Kapaciteten avgörs i ett standardiserat prov och beskriver hur stor laddning som kan sugas ur batteriet innan det är helt urladdat.

  Medan kallstartströmmen var viktig i framför allt konventionella fordon håller kapaciteten på att bli allt viktigare i moderna fordon med ett högt antal elektriska komponenter och start-stopp-system.

  För små bilar med få elektriska komponenter räcker det med ett batteri på 40–45 Ah. Fordon i premium-klass och sportbilar är utrustade med batterier med en kapacitet på upp till 110 Ah. Bilbatteriets laddningskapacitet minskar med åldern och påverkas av faktorer som omgivande temperatur och fuktighetsgrad.

  Så fungerar ett konventionellt bilbatteri

  Hur vet jag vilket batteri som passar bäst i min bil?

  Med tanke på hur många startbatterier det finns på marknaden – med olika tekniker och klasser – kan det vara svårt att veta vilket batteri man ska välja. Men med VARTA Business Portal för partnerverkstäder och VARTA Batterisök för konsumenter har vi förenklat processen rejält.

  Hur installerar jag ett nytt batteri?

  När man installerar ett nytt batteri ska man alltid följa fordonstillverkarens instruktioner. Observera även informationen om säker hantering av batterier i batteritillverkarens produktbroschyr. För att förhindra omvänd polaritet bör man notera hur de positiva och negativa polerna sitter monterade innan man plockar ur det gamla batteriet. Naturligtvis ska motorn vara avstängd och nyckeln nedstoppad i fickan.

  1. Innan du börjar arbetet med batteriet, sätt på dig skyddsglasögon. Undvik att komma i kontakt med eventuell batterisyra som har läckt ut.
  2. Börja med att koppla bort jordkabeln. Detta förhindrar kortslutning mellan den positiva polen och fordonskarossen.
  3. Kontrollera batterifacket och fästena. Se till att det inte finns några tecken på korrosion, rost eller skador. Vid behov, rengör och reparera batterifacket. Om du upptäcker korrosion runt batteriet kan det betyda att batteriet har läckt batterisyra. Om så är fallet bör du ta bilen till en verkstad.
  4. Avlägsna rost och smuts från batteriklämmornas ytor, då det kan ge ökad kontaktresistans och leda till att batteriet går sönder eller måste bytas tidigare.
  5. Kontrollera att polklämmorna sitter ordentligt fast och inte orsakar kontaktstörningar när bilen vibrerar. Var även försiktig när du kopplar i klämmorna så att inte polerna vridskadas eller utsätts för andra mekaniska påfrestningar.
  6. Kontrollera att batteriet sitter rätt positionerat. Skruva åt klämmorna med en momentnyckel. Korrekt vridmoment anges i fordonsmanualen.
  7. Innan du ansluter batteriet, kontrollera polariteten en sista gång. Börja med att koppla den röda kabeln till den positiva polen och därefter den svarta kabeln till den negativa polen.

  När batteribytet är avslutat kan man behöva justera interna fordonssystem som krockkuddar, sensorer och andra komfortfunktioner. Detta gäller särskilt i moderna bilar som är utrustade med många tekniska system eller start-stopp. I dessa fall rekommenderar vi att man låter en bilverkstad sköta batteribytet.

  Vad gör jag av det gamla batteriet?

  Bilbatterier räknas som farligt avfall och får inte slängas i hushållssoporna. Det finns lagstiftning som specificerar hur batterierna ska slängas. Verkstäder och återvinningscentraler tar emot gamla bilbatterier. Visste du att 99 % av batteriet kan återvinnas och att runt 80 % av ett nytt batteri består av återvunnet material? Denna återvinningsprocess ger mindre miljöföroreningar.