Batterityper: blysyra, AGM, EFB

Innehållsförteckning

  Startbatterier, EFB-batterier och AGM-batterier: hur de skiljer sig åt

  1. Vätskefyllda batterier (SLI) – beprövade och prisvärda

  Ett konventionellt startbatteri består av sex battericeller. En battericell, även kallad elektrodblock, består av en positiv och en negativ plattsats, vilket i sin tur består av ett flertal elektroder.

  En positiv elektrod består av ett aktivt material av blydioxid och ett positivt galler av blylegering. Gallerkonstruktionen ger elektroderna en stabil struktur samtidigt som det leder ström. Det aktiva materialet är nedsänkt i en elektrolyt bestående av syra och destillerat vatten.

  En negativ elektrod består även den av ett aktivt material – här dock av rent bly – och ett negativt galler. Elektroder med olika polaritet hålls åtskilda av en separator. Den efterfrågade batterikapaciteten uppnås genom att parallellkoppla de individuella plattorna i cellen. Genom att seriekoppla de individuella cellerna kan man sedan uppnå de efterfrågade 12 volten.

  Läs mer om hur batteriet fungerar i vår artikel om startbatteriets konstruktion och funktion.

  Konventionella batterier som exempelvis blysyrabatterier är den vanligaste batteritypen på marknaden. Denna teknik kallas ofta SLI, vilket hänvisar till fordonsbatteriets huvudsakliga funktioner: start, belysning och tändning (Starting, Lighting, Ignition). De passar fordon utan start-stopp-teknik som har ett begränsat antal elektriska förbrukare.

  1. EFB-batterier – många laddningscykler och långt batteriliv

  EFB-batteriet är en optimerad, högpresterande version av det vätskefyllda batteriet. Förkortningen ”EFB” står för ”Enhanced Flooded Battery”. Även här är plattorna isolerade från varandra med hjälp av en mikroporös separator. Mellan plattan och separatorn finns även ett polyesterscrim. Det här materialet hjälper till att stabilisera det aktiva materialet i plattorna och förlänga batterilivet. EFB-batterier har ett högt antal möjliga laddningscykler och erbjuder mer än dubbelt så hög partiell laddningsstatus och djupurladdningsprestanda jämfört med konventionella batterier.

  EFB-batterier installeras ofta i fordon med enklare start-stopp-system. På grund av sin överlägsna prestanda håller EFB-batterier även i hög grad på att ersätta många konventionella blysyrabatterier.

  1. AGM-batterier – hög prestanda och kapacitet

  AGM-batterier är flexibla, erbjuder hög prestanda och är designade för höga krav. Ett AGM-batteri är i princip uppbyggd på samma sätt som ett vätskefyllt batteri. Skillnaden är att elektrolyten inte längre flyter fritt, utan är fixerad av en speciell glasfibermatta – därav namnet ”Absorbent Glass Mat” (absorberande glasfibermatta). Den stora kontaktytan bidrar till uteffekten och gör även batteriet läcksäkert. På grund av sin konstruktion är batteriet helt lufttätt. Detta möjliggör i sin tur intern rekombination av syre och väte, vilket innebär att det inte sker någon vattenförlust. För att skydda mot övertryck har de individuella battericellerna utrustats med en säkerhetsventil som gör att batteriet går att hantera även när det är skadat.

  Även när det gäller batteriliv har AGM-batteriet ett betydande övertag gentemot enklare startbatterier. Ett AGM-batteri kan hantera tre gånger så många laddningscykler som ett konventionellt startbatteri. En annan fördel är att AGM-batterier inte behöver placeras i en särskild position, då den inbundna elektrolyten gör att ingen vätska kan läcka ut. Även om batterihöljet spricker kommer det alltså inte att läcka ut batterisyra.

  AGM-batterier är perfekta för fordon med automatiska start-stopp-system och regenerativa bromssystem, då konventionella startbatterier helt enkelt inte kan hantera de höga energikraven hos dessa system. AGM-batterier passar även bra i bilar med hög energiförbrukning och ett högt antal elektriska förbrukare.

  Vilket batteri i vilket fordon?

  I VARTA Partner Portal kan våra verkstadspartner lätt och snabbt hitta ett lämpligt ersättningsbatteri, samt information om hur det ska sitta, installeras och demonteras från de allra flesta bilar som används i Europa idag. VARTA:s batterisök är även den en hjälpsam funktion som hjälper slutkunden hitta rätt ersättningsbatteri för deras fordon.

  Under vissa omständigheter kan det vara värt att uppgradera till en bättre batteriteknik. Här kan du läsa mer om i vilka fall detta gäller. Ett AGM-batteri måste alltid bytas ut mot ett annat AGM-batteri. Om man installerar ett konventionellt batteri i ett start-stopp-fordon kommer batteriets livslängd att förkortas rejält och fordonets energihanteringssystem att begränsas. Detta gäller även när start-stopp-funktionen är inaktiverad.