Start-stopp-batteri

Batteriteknik

Batteritekniker

Det är inte lätt att välja rätt bilbatteri. Vilket batteri hör hemma i vilket fordon?