Fakta eller fiktion? 5 myter om start-stopp

Innehållsförteckning

  Myt:

  Start-stopp laddar ur batteriet så mycket att fordonet till slut inte kan starta.

  Fakta:

  Alla fordon med start-stopp-funktion har en batterisensor och ett energihanteringssystem som är kompatibelt med fordonet och batteriets arkitektur. Batterisensorn övervakar kontinuerligt batteriets laddningsstatus och stänger bara av motorn om alla fordonsparametrar för pålitlig nystart är uppfyllda. Utöver laddningsstatus övervakar batterihanteringssystemet även batteriets hälsotillstånd.

  De flesta fordon kör batteriet med en laddningsstatus (SoC) på långt över 70 %. På så sätt säkerställer systemet att det alltid går att starta bilen om batteriet är i gott skick. Om batteriet har nått slutet av sin livslängd inaktiveras start-stopp-funktionen av fordonets energihanteringssystem. I detta fall bör batteriet bytas ut mot ett nytt, likvärdigt batteri så snart som möjligt, då man annars inte kan garantera att bilen alltid startar, särskilt efter längre stillaståendeperioder eller när motorn är kall.

  Myt:

  Tillverkare av start-stopp-system följer inte enhetliga standarder. Det äventyrar batteriets funktion.

  Fakta:

  På dagens marknad finns det faktiskt flera olika start-stopp-system som kan användas för att uppfylla Euro 6-kraven. Självklart måste man alltid göra en nyttokostnadsanalys. Därför tenderar måtten i ett lyxfordon att vara mer sofistikerade än i en liten familjebil. Tillverkaren matchar dock alltid batteriet till varje fordons specifika krav för att kunna säkerställa batteriets funktion.

  Med VARTA-batterier kan du lita på att designen har tillverkats för användning i nya fordon. Våra originalreservdelar uppfyller de högsta kvalitetskraven och har designats för att erbjuda maximal prestanda. Det är vad OE-loggan står för.

  Myt:

  Start-stopp ökar bränsleförbrukningen eftersom den stänger av och sätter på motorn hela tiden.

  Fakta:

  Det här är inte korrekt. Praktiska test har visat att man kan uppnå besparingar på en halv liter bränsle per 100 km. Tack vare automatisk start-stopp lyckas vissa fordon få ner sin bränsleförbrukning med hela 15 % jämfört med när systemet var inaktiverat. Eftersom bilen inte producerar några avgaser när motorn är avstängd och därmed reducerar sitt CO2-utsläpp är start-stopp-systemet även bra för miljön.

  Myt:

  Start-stopp fattar för många beslut åt föraren. Föraren fråntas därmed en del av sin kontroll.

  Fakta:

  Denna invändning kan vara förknippad med minnen från när man som ung övningsförare brukade få motorstopp vid trafikljuset.

  Faktum är att förare världen över vänjer sig mer och mer vid de nya hjälpsystemen i moderna bilar. Det inkluderar automatisk växling mellan olika ljustyper, automatisk aktivering av vindrutetorkarna när det regnar och rattar som vibrerar när filassistenten är aktiverad och du byter fil utan att blinka. Alla dessa hjälpsystem kändes konstiga när de först dök upp, men blev mer naturliga ju mer man använde dem.

  Myt:

  Man måste vänta på att motorn startar igen och kan därför inte komma iväg snabbt.

  Fakta:

  Fordon idag reagerar så snabbt när kopplingen eller gasen trampas ned att man knappast märker någon fördröjning överhuvudtaget. Faktum är att fördröjningen ofta beror mer på distraktioner än på start-stopp-systemets start av motorn.