Start-stopp ger minskad bränsleförbrukning och är bra för miljön

Innehållsförteckning

  Privata personbilar står för runt 12 % av de miljöfarliga utsläppen i Europa. 2007 presenterade Europeiska rådet en plan vars mål var att på ett hållbart sätt minska bränsleförbrukningen och de förknippade utsläppen. Den efterföljande bestämmelsen om privatbilar nyttjar olika mätmetoder för att uppnå målvärdet. Dessa inkluderar miljövänliga kylvätskor i luftkonditioneringssystemet samt en plan om att utrusta fordon med energibesparande LED-lampor. En annan viktig teknik som kan hjälpa oss minska CO2-utsläppen är det automatiska start-stopp-systemet.

  De första start-stopp-systemen: allt är svårt i början

  Så tidigt som i början av 1970-talet presenterade Toyota, som ett svar på den då rådande oljekrisen, ett system involverande start-stopp-teknik. Idén var denna: automatiska start-stopp-system minskar bränsleförbrukningen och sparar därmed pengar. Med anledning av de stegrande bensin- och dieselpriserna till följd av oljekrisen kan detta mycket väl ha varit en bra idé. VW och Audi var även de snabba med att inse fördelarna med start-stopp-system och lanserade sina egna idéer i början av 1980-talet. Kunderna var däremot inte lika snabba med att acceptera de nya systemen, och de försvann relativt snabbt från marknaden.

  Det var först vid millennieskiftet som de stora fordonstillverkarna återvände till och bestämde sig för att vidareutveckla start-stopp-tekniken. Utöver de ekonomiska fördelarna som det erbjöd föraren drevs fordonstillverkarna nu av ett behov att bemöta EU:s kommande klimatrelaterade lagstiftning.

  Strikta CO2-bestämmelser: fordonstillverkare fokuserar på miljövänliga lösningar

  EU-bestämmelsen om minskning av CO2-utsläpp specificerar att privatbilar 2021 endast får släppa ut 95 gram koldioxid per kilometer. Fr.o.m. 2025 ska detta ner till 69–78 gram. Jämförelsevis: 2015 släppte den genomsnittliga bilen ut 130 gram koldioxid per kilometer.

  Även USA och Kina satsar på att minska sina utsläpp de kommande åren. Fastän det genomsnittliga CO2-utsläppet i USA för 2015 låg på 163 gram per kilometer ska den siffran ner till 124 gram senast 2021. 2025 ska CO2-utsläppen vara nere på 99 gram per kilometer.

  I Kina låg det genomsnittliga koldioxidutsläppet för 2015 för privatbilar på 161 gram per kilometer. Målet är att ha sänkt det till 117 gram per kilometer senast 2020.

  Då små familjebilar, sportbilar och större sedanbilar har olika utsläpp omfattar gränsvärdet hela den europeiska fordonsflottan. Tillverkarnas gränsvärde beräknas utifrån den genomsnittliga vikten för alla de bilar fordonstillverkaren har i sin flotta. Om gränsvärden överskrids får man böta. Miljövänliga innovationer som tillverkaren kan använda för att minska sina utsläpp har en positiv effekt på gränsvärdet. Detta inkluderar solceller på taket samt system för värmeåtervinning av avgaser.

  Färre växthusgaser med start-stopp

  Start-stopp-tekniken har möjlighet att erbjuda bränslebesparingar på upp till 15 %, till viss del beroende på hur man kör. Systemets effektivitet beror dock på ett flertal andra faktorer, bland annat på i vilka förhållanden man kör. Under stadskörningar ser det automatiska start-stopp-systemet till att stänga av motorn så fort den går på tomgång.

  Utöver att spara bränsle reducerar det även CO2-utsläppen med 3–8 %.

  Intressanta fakta om start-stopp

  Visste du att det finns flera olika typer av start-stopp-system? Utöver det regelrätta start-stopp-systemet finns det även ett system som nyttjar den regenerativa bromsenergin för att omvandla fordonets kinetiska energi till elektrisk energi som matas tillbaka in i batteriet.