Varför måste jag ha ett speciellt batteri till start-stopp?

Innehållsförteckning

  Alla startprocesser är förknippade med en hög mängd energi erhållen från bilbatteriet. För att kunna ge en pålitligt hög startström måste batteriet vara i gott skick. Särskilt i moderna fordon med automatiska start-stopp-system stängs motorn av flera gånger under resans gång. När så sker är det upp till batteriet att försörja samtliga elektroniska förbrukare med energi. Ett konventionellt startbatteri (SLI) är helt enkelt inte designat för denna uteffekt (dvs. kontinuerlig ur- och uppladdning).

  Bara start-stopp-batterier har den kapacitet som behöva för att uppfylla dessa krav och klara den höga belastningen.

  Generatorn laddar startbatteriet när du kör

  I en bil utan start-stopp sker startprocessen vanligtvis bara en gång. När du kör laddar generatorn de elektriska förbrukarna, t.ex. underhållnings- och navigationssystemet. Vad detta innebär är att om generatorn fungerar laddar batteriet inte ur under resans gång.

  Start-stopp-batteriet måste utstå dubbelt så hög last

  Förhållandena ser annorlunda ut för fordon med start-stopp-teknik. Under till exempel en resa genom innerstan utsätts batteriet för en rad start- och stoppfaser. Om bilen står stilla vid ett trafikljus och motorn är avstängd måste batteriet klara av att fortsätta försörja elektriska konsumenter som strålkastare, vindrutetorkare, radio och skärmar. Belastningen ökar alltså till följd av den kontinuerliga ur- och uppladdningen av batteriet.

  Särskilt kortare körsträckor ger batteriet en riktig utmaning. Äldre batterier och vinterresor ger en reducerad laddningsacceptans, vilket innebär att det inte alltid är möjligt att ladda batteriet fullt om man bara kör kortare sträckor. Detta kan i sin tur leda till att batteriet gradvis laddas ur och slutligen når en punkt där det inte längre orkar starta motorn. Tack vare sin specialdesign förblir AGM-batteriets interna resistans betydligt lägre än det konventionella batteriets sett till hela livslängden, så att en adekvat laddningsacceptans kan garanteras under en lång period och kortare körsträckor med många start-stopp-faser kan hanteras bättre.

  Tre fördelar med AGM-batterier

  Utmärkt kallstartkapacitet

  AGM-batterier har en hög kallstartström. De är designade för att snabbt och smidigt starta motorn och därefter reducera tiden den är igång. Tack vare AGM-batteriets höga cyklingsstabilitet kan motorn stängas av och startas igen flera gånger under en begränsad period utan att man riskerar att få problem vid nästa start.

  Balanserad laddningsstatus

  I moderna fordon laddas AGM-batteriet inte bara av generatorn, utan erhåller även ström från bromsenergins återhämtningssystem. Ordinarie startbatterier måste hållas konstant laddade och har därför inte möjlighet att acceptera energin som erhålls via regenerativ bromsning. AGM-batterier kan användas delvis laddade och därmed erbjuda tillräckligt med ”extrautrymme” för att lagra energin från bromsarna.

  Hög reservkapacitet

  Batteriets höga reservkapacitet säkerställer att alla elektriska komponenter kan få ström. AGM-teknikens cyklingsstabilitet gör att batteriet kan ge energi både till utrustningen ombord och startprocessen. Detta gäller även i det fall batteriet inte är fulladdat för att det måste hålla igång elektroniska assistenter och komfortfunktioner under ett stopp eller för att generatorn har kopplats ur för att ge motorn en paus.

  Intressanta fakta om start-stopp-teknik

  Start-stopp-system kräver ett modernt, högteknologiskt batteri. Detta är för att konventionella startbatterier inte är designade för att klara av de höga lasterna förknippade med dessa fordon.

  För att elsystemets arkitektur ska prestera på optimal nivå krävs en kompatibel batteriteknik. Det är anledningen till att nya batterier måste registreras i många moderna fordon; batterihanteringssystemet (BMS) måste veta vilket batteri som används för att kunna nyttja dess fulla potential. Om man installerar fel batteri eller glömmer att registrera batteriet i BMS kan det försvaga batteriet eller leda till att livslängden förkortas.

  Det är därför man endast bör installera EFB- eller AGM-batterier i fordon med automatiska start-stopp-system. Bilar som är utrustade med AGM-teknik måste få ett nytt AGM-batteri när det är dags att byta batteri.