Batteritest

Batteritest

Undvik bilhaverier i vinter

Batteriet är den vanligaste felkällan till att bilen inte startar – kontrollera batteriet för att bilhavierier i vinter.