Så kan du undvika bilhaveri i vinter

Innehållsförteckning

  När plusgrader går mot minusgrader sätts bilbatteriet på prov. Batteriet, som är den vanligaste felkällan till att bilen inte startar, bör därför kontrolleras för att förare inte riskerar att bli stående ute i kylan under de kalla vinterdagarna. Hos en professionell verkstad kan batteriet enkelt bytas ut om det skulle behövas.

  Efter sommarvärmen kommer vinterkylan – och allt vad det innebär för batteriets hälsa. Myten säger att batteriet går sönder på grund av kylan, vilket delvis är fel. Dem höga temperaturerna på sommaren gör att batteriet åldras och minusgraderna på vintern gör att redan svaga batterier tenderar att ge upp. När temperaturen sjunker är det därför lägligt att kontrollera batteriets hälsa hos en professionell verkstad för att undvika problem under vintern.

  Nästan varannan gång (46,4%) som bilen inte startar så är batteriet källan till problemet, detta enligt motororganisationen ADAC i Tyskland (2020)*. Ändå blir batteritest förbisett under standardservicen som oftast täcker däckbyten, test av strålkastare och påfyllning av vätskor. Då den kontinuerliga driften av fönstervärmare, avfrostningssystem, strålkastare och vindrutetorkare ställer höga krav på batteriet bör ett batteritest inte glömmas bort. För att undvika att bilen inte startar och förare blir stående ute i kylan – se till att batteriet blir kontrollerat i förväg. Ett test av batteriet kan göras hos en professionell verkstad där det enkelt kan bytas ut om det behövs.

  Andra bidragande faktorer till batterihaverier

  Utöver extrema sommar- och vintertemperaturer finns många andra faktorer som kan orsaka batterihaverier. Till exempel om bilen körs sällan eller endast används för korta sträckor så kan det hända att generatorn inte hinner ladda batteriet tillräckligt. Långa stilleståndsperioder bör undvikas om möjligt då många moderna bilar är utrustade med system, såsom nyckelfria funktion och navigationssystem, som drar energi från batteriet även när motorn är avstängd. På vintern blir det även extra viktigt att bilen körs längre sträckor minst en gång i månaden för att se till att batteriet blir fulladdat.

  Är ditt bilbatteri redo för vinterkylan?

  VARTA har tagit fram en checklista som alla bilägare bör gå igenom för att få en uppfattning om batteriet bör testas. Batteriet kan testas hos en verkstad där det enkelt kan bytas ut om det skulle behövas. Checklistan nedan finns också tillgänglig online där du även kan hitta professionella verkstäder nära dig. För att komma till online-versionen, klicka här.

  Se till att kontrollera bilbatteriet…

  … om batteriet är mer än fyra år gammalt.

  … om det har gått två år, eller mer, sedan batteriet senast kontrollerades på en verkstad.

  … om bilen varit avställd, stått still en längre tid eller sällan använts.

  … om bilen ofta används för korta resor.

  … om bilen inte startar direkt.

  … om motorn fortsätter att gå när bilen står still, trots att start/stopp-funktionen är aktiv.

  … om du har installerat extrautrustning som förbrukar el i bilen.

  … om bilen varit utsatt för hög värme under sommaren.

  … om du förväntar dig en kall vinter eller planerar att resa till kallare trakter.

  Ju fler av punkterna på listan som stämmer in på din bil, desto mer angeläget är rådet om att låta en verkstad testa batterihälsan. Du hittar en professionell verkstad på sökfunktionen: VARTA Partner.