Förebyggande batterikontroller: varför är de så viktiga?

Innehållsförteckning

  Batterierna i moderna bilar förväntas uppfylla mycket höga krav. Det höga antalet elektriska förbrukare och assistentsystem har ökat strömförbrukningen rejält: de senaste 20 åren har antalet förbrukare ökat med 750 %. Statistik från tyska Automobile Association ADAC visar tydligt vilka effekter detta har haft.

  Många bilhaverier till följd av dåligt underhållna batterier

  I konventionella fordon med konventionella batterier belastades batteriet bara i samband med start, varefter det laddades upp på nytt av generatorn kort därpå. Batterinstallationen var enkel och det krävdes ytterst lite underhåll efter det. I och med introduktionen av underhållsfria batterier behövde man inte ens fylla på med destillerat vatten längre. Inte ens verkstäderna ägnade särskilt mycket uppmärksamhet åt batteriet förrän det närmade sig slutet på sin livstid eller det uppstod problem med start eller laddning. De senaste åren har batteriet dock fått en ny roll. Statistik från tyska Automobile Association ADAC visar att idag orsakas 46 % av alla bilhaverier av ett defekt eller urladdat batteri. Detta kan förebyggas med regelbundna batterikontroller.

  Mobila elförbrukningen på uppgång

  Ökad elförbrukning till följd av ett ökande antal elektriska förbrukare och elektroniska assistenter är en av anledningarna. I bilar med automatiska start-stopp-system är kraven på batteriet ännu högre. I dessa fall måste samtliga förbrukare strömförsörjas även när motorn av avstängd och batteriet måste kunna utstå den kontinuerliga upp- och urladdningsprocessen.
  I framtiden kommer bilbatteriet förmodligen att spela en ännu större roll. I och med lanseringen av nätverksuppkopplade fordon ökar kraven på en effektiv och kraftfull energikälla hela tiden. Vi blir alltmer beroende av funktionella batterier och fokuserar alltmer på deras säkerhet.

  Förebyggande batterikontroll: precis lika viktigt som däckbyten

  Förebyggande och regelbundna batteritest blir därför viktigare och viktigare. VARTA® erbjuder verkstäder stöd med Battertestprogrammet.

  Bilbatteriet behöver – precis som oljebyte, däckbyte och service av luftkonditioneringen – inkluderas i underhållsrutinen och kontrolleras noga. Varje gång du tar bilen till verkstaden bör du även kontrollera batteriet. Det är viktigt att analysera batteriets skick för att förhindra att man råkar ut för ett bilhaveri vid värsta möjliga tidpunkt.

  För våra slutkunder har vi underlättat sökningen efter en verkstad som erbjuder kostnadsfria batteritest med sökfunktionen på https://www.varta-automotive.se/sv-se/kostnadsfritt-batteritest. Här kan förare snabbt hitta en verkstad som hjälper dem identifiera batterihälsan.