Fordonstrender

Batteriteknik

12-voltbatterier i elbilar

Om huvudbatteriet i en elbil går sönder tar 12-voltbatteriet över för att stödja elektriska förbrukare och system.