12-voltbatteriets roll i elbilar

Innehållsförteckning

  Blysyrabatteriets roll i elbilar

  Har du någonsin funderat på vad som händer om litiumjonbatteriet i en modern elbil eller elhybridbil skulle sluta fungera? Titta under huven om du vill ha svar på den frågan. Bredvid litiumjonbatteriet sitter det ofta ytterligare ett batteri: 12-voltbatteriet fungerar som en extra kraftkälla för att säkerställa säkerhetskritiska systems oavbrutna funktion ifall huvudbatteriet skulle haverera, samt avlastar även huvudbatteriet genom att hjälpa till med funktioner som det centrala låssystemet.

  Förare av moderna bilar är säkerligen medvetna om att fler och fler komfort- och säkerhetsfunktioner – som t.ex. filassistenten, automatiska bromssystem (front assist) och det proaktiva passagerarskyddet – styrs av inbyggda smarta system. Detsamma gäller majoriteten av bilens övervakningssystem, vilket ökar behovet av en pålitlig kraftkälla med hög prestanda. VARTA:s AGM- och EFB-batterier har sedan år tillbaka bevisat sin tillförlitlighet i denna roll, vilket gör dem till det perfekta komplementet i ett 12-voltsystem i elbilar och elhybridbilar.

   12-Voltsbatteri

  Gammalt men inte gammalmodigt

  Litiumjonbatteriet ses som efterträdaren till blysyrabatteriet vad gäller transmissionen i el- och elhybridbilar. Då dessa batterier i sig inte är lika robusta som andra uppladdningsbara lösningar kräver de dock kontinuerlig övervakning. Litiumjonceller måste skyddas från över- och djupurladdning. Dessutom måste det säkerställas att spänningen håller sig inom de angivna säkerhetsparametrarna, vilket kräver en särskild skyddskrets. Ytterligare en aspekt av skyddskretsen att beakta är behovet av att övervaka celltemperaturen för att kunna detektera och undvika kritiska fel.

  Det är på det här området som beprövade tekniska lösningar som AGM och EFB kan visa sig från sin bästa sida. De tar över när högspänningsbatteriet går sönder eller stängs av och ser till att bilen låser/låser upp sig, samtidigt som de fungerar som en extra kraftkälla i elsystemet. De garanterar att väsentliga säkerhetsfunktioner som ABS och ESP alltid fungerar som de ska. Det kommer att dröja länge innan AGM- och EFB-batterierna blir obsoleta. Deras konstruktion och funktion i kombination med deras brist på elektronik gör dem till ett pålitligt och robust val.

  Batterierna i VARTA:s 12-voltportfölj står redo att stödja både dagens och framtidens elbilar och har tillräckligt med reservkapacitet för att försörja även framtida förbrukare. VARTA-batterierna levererar energi till kritiska säkerhetssystem, komfortfunktioner och bränslebesparande åtgärder – i dag och i morgon.