Därför är ett Start-Stopp-system viktigt för att spara bränsle

Innehållsförteckning
  Att minimera förbrukningen av bränsle har länge varit, och fortsätter vara, en viktig del av bilkörning – inte bara när det gäller att skydda miljön, utan också för att spara pengar. Mycket beror på individens sätt att köra; genom att växla tidigt, köra med låga varvtal och planera sin körning bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Men även teknik kan bidra till detta genom ett Start-Stopp-system, vilket sedan länge har varit en standardfunktion i moderna bilar.

  En kort historik om Start-Stopp

  I dag anses det vara förnuftigt att spara bränsle – inte bara av ekonomiska, utan också av ekologiska skäl. Men när idén om ett automatiska Start-Stopp-system föddes var det främst den tidens oljepriskris som låg bakom behovet av bränslebesparande åtgärder. Det första automatiska Start-Stopp-systemet uppfanns av Toyota i mitten av 1970-talet.

  Volkswagen och Audi introducerade sina versioner av Start-Stopp-systemet på 1980-talet. Tillsammans med en 5-växlad växellåda, aerodynamiska karosserier och en elektronisk bränsleförbrukningsindikator var dessa förbättringar avsedda att avsevärt minska bränsleförbrukningen.      
  På 2000-talet lanserades en ny generation av Start-Stopp-systemet. Den sofistikerade och robusta tekniken markerade början på Start-Stoppfunktionens framgångssaga.

  Beroende på körstil kan Start-Stopp-tekniken ge bränslebesparingar på upp till 15%, men systemets effektivitet beror på många faktorer, bland annat på hur det används. Vid användning i stadstrafik stänger det automatiska Start-Stopp-systemet av motorn när fordonet är stillastående. Följaktligen är det mindre effektivt vid långa motorvägsresor.

  Höga krav på batteriet
  Det är mycket krävande att tillförlitligt försörja elförbrukare när motorn är avstängd. Det har länge diskuterats om ett sådant automatiskt Start-Stopp-system inte både är skadligt för miljön och onödigt dyrt, eftersom det kräver så mycket batterikraft. Det är anledningen till att det istället är ett avancerat blybatteri i hjärtat i varje väl fungerande Start-Stopp-system. De enda batteriteknikerna som klarar utmaningarna med automatiska Start-Stopp-system är AGM- och EFB-batterier.

   
  EFB-batterier – för Start-Stopp-system på instegsnivå
  EFB-batterier (EFB står för ”Enhanced Flooded Battery”) är lämpliga för strömförsörjning av bilar med automatiska Start-Stopp-system på instegsnivå. EFB-batterier är en vidareutveckling av konventionella blybatterier där flera förbättringar på komponentnivå bidrar till att förlänga batteriets livslängd. EFB-batteriernas låga inre motstånd garanterar en hög cykelhållbarhet och förbättrar stabiliteten i krävande tillämpningar som Start-Stopp – de klarar två gånger fler laddningscykler* jämfört med konventionella startbatterier.
   
  AGM-batterier – för avancerade Start-Stopp-system
  AGM-batterier (AGM står för ”Absorbent Glass Mat”) har bättre förmåga att klara de höga effektkrav som kommer med automatiska Start-Stopp-system med bromskraftåtervinning, och för bilar med premiumutrustning och sofistikerade tillbehör, jämfört med vanliga startbatterier.
   
  AGM-batterier fungerar utmärkt vid kallstarter genom att möjliggöra en kraftfull start av motorn, vilket gör att startmotorns drifttid kan minskas. Tack vare deras goda uppladdningskapacitet och höga effekt i lägre laddningstillstånd kan en varm motor stängas av och startas igen flera gånger med korta intervaller, utan risk för svårigheter vid omstart. När det gäller deras livslängd har AGM-batterier också betydande fördelar jämfört med traditionella startbatterier. De klarar tre gånger fler laddningscykler* än konventionella startbatterier eftersom elektrolyten i ett AGM-batteri är bunden i en absorberande glasfilt och gör dem motståndskraftiga mot hårda förhållanden, läckagesäkra och underhållsfria.
   
  Kontrollera batteriet regelbundet
  Om du har en bil med ett automatiskt Start-Stopp-system finns det några saker som du behöver vara medveten om. När du byter ut ditt bilbatteri måste det nya batteriet kunna kännas igen av Start-Stopp-systemets batterisensor (IBS), så att fordonet kan spåra batteristatusen exakt. Detta gör det möjligt för fordonets energihantering att noga övervaka batteriparametrarna för att åstadkomma största möjliga bränslebesparing. Om ett felaktigt batteri installeras i fordonet, eller inte registreras på rätt sätt, kan detta leda till att batteriet försämras i förtid och till ett nytt motorhaveri.
  Om ett AGM-batteri har installerats i fordonet måste det alltid ersättas med ett annat AGM-batteri. En uppgradering från ett EFB-batteri till ett AGM-batteri är dock möjlig och kan öka effektiviteten hos det automatiska Start-Stopp-systemet, vilket leder till effektivare bränsleförbrukning.
  Å andra sidan kan ett åldrande batteri minska antalet Start-Stopp-händelser. Det rekommenderas därför att batteriet kontrolleras regelbundet som en del av servicen och att det byts ut innan det går sönder för att säkerställa maximal bränslebesparing.
   
  *Teststandard EN 50342-1 och för EFB och AGM även EN 50342-6.