Hur byter man EFB- eller AGM-batteri?

Innehållsförteckning

  Det är betydligt mer komplext att byta ut ett batteri idag än vad det var för 20 år sedan när man använde konventionella vätskefyllda batterier. Det kan omfatta så många som 28 olika steg. Det är bara en av anledningarna till att man bör låta verkstaden sköta batteribytet åt en. Här nedan följer en sammanfattning av övriga anledningar. 

  Var sitter batteriet egentligen?

  Svaret på den här frågan brukade vara väldigt enkel: under motorhuven såklart. Idag ser läget helt annorlunda ut. Idag, om man öppnar upp motorhuven, upptäcker man ofta att batteriet har flyttat. Faktum är att bara 58 % av moderna batterier sitter installerade under motorhuven. 40 % sitter i bakluckan och 2 % sitter installerade i passagerarutrymmet. I vissa modeller måste man till och med ta bort både säte och matta för att kunna komma åt batteriet. För att få ta bort säten måste man förstå hur detta påverkar krockkudden, vilket kräver särskilda kvalifikationer. Därför rekommenderar vi att man låter experterna sköta det.

  Fler steg, mer tid, mer ansträngning

  I en bil med start-stopp-teknik får batteriet endast bytas ut mot en typ som har godkänts av fordonstillverkaren och uppfyller alla relevanta krav. Till följd av det mer komplexa ombordnätverket tar det längre tid att byta ett start-stopp-batteri än ett konventionellt startbatteri i en liten familjebil.

  Att byta ett modernt start-stopp-batteri kan omfatta upp till 28 steg – vilket tar betydligt mycket längre tid än tidigare.

  Länkade ombordenheter

  Start-stopp-batterier ingår i bilens ombordenheter och är länkade till de elektriska förbrukarna via batterihanteringssystemet (BMS) och batterisensorn (EBS). Kontrollenheten identifierar antalet starter, övervakar energiflöde och laddningsstatus och styr själva laddningen. När ett start-stopp-batteri byts ut måste detta programmeras av ett diagnosinstrument på verkstaden.

  Felaktiga Gör-Det-Själv-byten av start-stopp-batterier kan orsaka defekter och störningar. Inkorrekta batteribyten kan leda till att start-stopp-funktionen begränsas eller till och med slutar fungera, vilket i sin tur ger ökad bränsleförbrukning och begränsade komfortfunktioner. Experterna på verkstaden har utbildats i modern batteriteknik och är bekanta med hur batterier ska installeras. De vet även att ett AGM-batteri alltid ska bytas mot ett annat AGM-batteri medan ett EFB-batteri kan bytas ut mot ett annat EFB-batteri eller ett AGM-batteri.

  Byte utan dataförlust

  När en specialistverkstad byter ut ett EFB- eller AGM-batteri finns det vissa data som de måste hålla reda på för att det nya batteriet ska fungera korrekt i framtiden. Eftersom bilen tillfälligt är utan ström när batteriet installeras måste man notera dessa uppgifter innan man sätter igång. Alternativt kan man koppla i ett extrabatteri för att behålla samma arbetsspänning.

  Felmeddelanden och störningar efter batteribytet

  När det nya batteriet har installerats och kopplats i kan det dröja flera timmar innan det automatiska start-stopp-systemet kommer igång igen. I detta fall kommer verkstaden att informera föraren om detta och ge lämpliga instruktioner. Föraren bör kontakta verkstaden direkt om eventuella felmeddelanden eller störningar uppstår efter start-stopp-batteriet har bytts ut. I de allra flesta fall är dessa tillfälliga och orsakas av ofullständig databearbetning. I andra fall kan fordonet kräva genuin kördata för att slutföra konfigurationen. En del kontrollenheter har en självinlärande funktion, vilket gör att felmeddelanden kan försvinna automatiskt. På VARTA Partner Portal kan verkstäder få detaljerad information om hur man byter batteri i automatiska start-stopp-system, hur lång tid det tar och vilka batterier man kan använda som ersättare.