Vad är ett start-stopp-system och hur fungerar det?

Innehållsförteckning

  Automatisk start-stopp: teknisk lösning som hjälper miljön

  Idén bakom start-stopp-systemet är enkel: om motorn stängs av i korta perioder, till exempel när man står still vid ett trafikljus, minskar man sin bränsleförbrukning och sina utsläpp. Därför kan man säga att det automatiska start-stopp-systemet främjar bränslebesparing och skyddar miljön. Med den här tekniken kan man minska sitt CO2-utsläpp med 3–8 %. De miljörelaterade fördelarna har tillsammans med den förbättrade effektiviteten resulterat i att systemet snabbt har spridits till alla olika typer av fordon. Med anledning av de allt striktare EU-bestämmelserna om motorfordons emission av miljöföroreningar har även allt fler fordonstillverkare börjat inkludera intelligent start-stopp-teknik i sitt utbud.

  Så fungerar ett automatiskt start-stopp-system

  Start-stopp-systemet detekterar med hjälp av sensorer när bilen står still. Om föraren har stannat vid ett trafikljus och satt spaken i neutral, till exempel, stänger systemet av motorn. I vissa nyare modeller kan motorn till och med stängas av om farten sjunker under ett visst värde. Fastän motorn – dvs. fordonets primära energikälla – är avstängd fortsätter systemet att försörja de elektriska förbrukarna med ström. Detta möjliggörs av fordonsbatteriet. Så snart kopplingen aktiveras startar start-stopp-systemet motorn igen. I fordon med automatlåda eller växellåda med dubbelkoppling reagerar start-stopp-funktionen på bromspedalen. Om fordonet bromsas in tills det är stillastående och förarens fot förblir på bromspedalen stänger start-stopp-systemet av motorn. När föraren släpper bromsen startar systemet motorn igen.

  Sensorer styr det automatiska start-stopp-systemet

  Ett automatiskt start-stopp-system erhåller sina data om körstatus från olika sensorer. Sensorerna håller koll på neutralläget, hjulens hastighet och vevaxeln och ger information om huruvida bilen rör sig eller står stilla. Motorstyrenheten koordinerar start-stopp-processerna och ser till att de agerar i harmoni med energihanteringssystemet. Den elektroniska batterisensorn (EBS) vidarebefordrar data om laddningsstatus, spänning och batteritemperatur. Eftersom spänningen i fordonsnätverket tillfälligt sjunker varje gång motorn stängs av krävs det kompensationsåtgärder för att viktiga enheter och elektroniska system ska fungera. För att startmotorn ska kunna motstå den belastning som är förknippad med det ökade antalet starter utan att slitas ut i förtid, måste de komponenter som är involverade i denna krävande process förstärkas och designas på ett kompatibelt sätt. Det gäller startmotorns lager, växelenheter och inkopplingsmekanismer.

  Återhämtning och automatiska start-stopp-system: nya generationens batterier för innovativa lösningar

  Fastän konventionella batterier når en övre gräns även i fordon med automatiska start-stopp-system har batterier med AGM-teknik designats speciellt för fordon med både start-stopp, regenerativ bromsning (energiåterhämtning) och andra bränslebesparande system. Ett batteri med AGM-teknik kan effektivt acceptera energi erhållen via återhämtning. I motsats till AGM har batterier med EFB-teknik bara kapacitet att hantera enklare automatiska start-stopp-system.

  Vill du veta mer? När är det värt att uppgradera till AGM?

  Regenerativ bromsning: hur bromsenergi omvandlas till elektricitet

  Regenerativ bromsning, eller återhämtning av bromsenergi, innebär att det genereras elektricitet så snart fordonet bromsar. I bilar med regenerativ bromsning matar generatorn tillbaka den återhämtade energin in i batteriet i syfte att kunna försörja fordonets komfortfunktioner med energi under den efterföljande stoppfasen. Kombinationen av denna effektiva teknik och ett kraftfullt AGM-batteri främjar stora bränslebesparingar och minskade utsläpp, större än vad som kan uppnås med enklare start-stopp-system. För att förbättra den övergripande effektiviteten ännu lite mer kan vissa fordon koppla ur generatorn – vilken vanligtvis körs (och slukar energi) hela tiden – under accelereringsfasen. Detta innebär att motorn kan ägna accelereringen all sin uppmärksamhet, vilket i sin tur ökar dess effektivitet.  Under den här fasen drivs samtliga elektriska funktioner av batteriet, vilket än en gång visar hur viktigt det är att ha ett kraftfullt batteri som är kompatibelt med den moderna bilens energihanteringssystem.