Återvinning: det hållbara alternativet

Innehållsförteckning

  När folk får frågan om vilken produkt i världen som återvinns oftast skulle de flesta sannolikt svara aluminium, papper, däck eller till och med glas. Fastän dessa artiklar hör hemma högt upp på listan kanske det kommer som en överraskning för många att förstaplatsen innehas av det välkända 12-voltsbatteriet för bilar. Clarios har spelat en viktig roll i denna utveckling. De är inte bara världens ledande tillverkare av fordonsbatterier, utan även en av de främsta återvinnarna av fordonsbatterier. Miljöskydd och en hållbar användning av resurser är en väsentlig del av företagsfilosofin.

  Clarios flaggskeppsmärke VARTA® och deras fordonsbatterier står för en stor del av hållbarhetsarbetet till följd av batteriernas innovativa tekniska funktioner, design och materialanvändning. Detta miljöansvar yttrar sig genom hela produktens livscykel. Under produktionsprocessen förlitar sig VARTA på progressiva tekniska lösningar kombinerat med resurseffektiva processer som främjar hållbarhet. Även medarbetarnas ansvarskänsla spelar en viktig roll, vilket är anledningen till att företaget informerar och ger dem stöd i miljöskyddsfrågor. VARTA kräver även att alla deras entreprenörer och underleverantörer runtom i världen följer dessa riktlinjer.

  Ansvarstagande

  Antalet klimatmedvetna kunder ökar hela tiden. Dagens bilförare vill ha högpresterande batterier som är anpassade efter start-stopp-teknik, med längre livscyklar och en design som uppfyller de allra högsta miljörelaterade standarderna – som exempelvis VARTA:s AGM- och EFB-batterier. Båda är resultaten av en resursvänlig tillverkningsprocess som förbrukar 25 % mindre energi och 35 % mindre vatten. Tack vare märkets banbrytande metoder kan de långvariga effekterna på miljön reduceras, samt i vissa fall undvikas helt och hållet.

  Dock måste även det mest seglivade batteriet bytas någon gång, och det är därför VARTA har engagerat sig särskilt i viktiga skrotnings- och återvinningsinitiativ. På så sätt kan deras kunder lita på att allt bly i batteriet återanvänds utan att man för den skull gör avkall på kvaliteten, samt att alla juridiska krav har uppfyllts.

   

  Återvinning

   

  Över 115 års erfarenhet av återvinning

  När en partnerverkstad installerar ett nytt batteri samlar VARTA in och återvinner de förbrukade batterierna, för att på så sätt ta ansvar för hela produktens livscykel. Återvinningen av råbly är en väsentlig del av denna process. På VARTA:s anläggning i Krautscheid i Tyskland har man över 115 års erfarenhet av återvinning, då man har smält ner bly här sedan 1904. Mängden bly som återvinns här varje år motsvarar omkring 4,5 miljoner bilbatterier. Med hjälp av denna slutna återvinningskrets har de möjlighet att skapa nya batterier från gamla på ett miljövänligt sätt.

  Detta system har bara i Europa lett till att 98 % av alla blysyrabatterier samlas in och återvinns i slutet av sin livscykel. Idag kan 90 % av materialet i varje enskilt batteri återvinnas och återanvändas, vilket har lett till att 75 % av blyet i de fordonsbatterier som säljs idag härrör från återvunna källor. Detta bevarar resurser och minskar utsläppen av växthusgaser ytterligare, då man kan undvika utsläppen associerade med produktionen av nya batterimaterial.