Hur tolkar man testresultatet rätt?

Innehållsförteckning

  Konventionella startbatterier (SLI) är relativt enkla att testa. När det gäller batterier för start-stopp-system blir det hela dock lite mer komplicerat. Här nedan har vi sammanfattat testresultaten och vad de betyder för konventionella SLI batterier respektive start-stopp-batterier.

  Test och bedömning av konventionella vätskefyllda batterier

  Vanliga startbatterier går snabbt att testa. Här behöver man i princip bara läsa av tomgångsspänningen för att få tillräckligt med information om batteriets tillstånd, då konventionella startbatterier bara behöver en kraftfull kallstartström för att uppnå fullgod funktionalitet.

  De flesta startbatterier är underhållsfria. Underhållsfria batterier har oftast inga pluggar, vilket innebär att man inte kan använda en hydrometer. Laddningen kan dock lika gärna mätas med en voltmeter eller multimeter. Ett fulladdat startbatteri har en spänning på 12,8 volt. Om tomgångsspänningen sjunker under 12,4 volt måste batteriet ersättas.

  Test och bedömning av start-stopp-batterier

  Batteritestet för EFB- och AGM-batterier är mer omfattande, då dessa specialtekniker har mer komplexa krav. Den här typen av batterier måste utstå frekventa startprocesser och kontinuerliga, partiella urladdningar. Effekten förstärks av alla de elektriska förbrukare som vill ha ström av batteriet även när motorn är avstängd.

  Utöver laddningsstatus, förkortad ”SoC” (”State of Charge”), är det därför viktigt att hålla följande saker i åtanke:

  • Hur mycket aktivt material har batteriet tillgång till för att lagra energi?
  • Avec quelle rapidité la batterie est-elle rechargée après une décharge partielle?

  Eftersom de flesta batteritest bara testar kallstartström (CCA) går det inte att besvara dessa två frågor i närmre detalj. Dessa batteritest kan bara ge en ungefärlig uppfattning om batteriets resterande kapacitet (Ah) och laddningsacceptans (CA).

  Varför är resterande kapacitet och laddningsacceptans så viktiga för ett korrekt testresultat?

  Eftersom start-stopp-batterier måste kunna tillhandahålla energi till fordon som genomgår frekventa start- och stopprocesser är laddningsacceptansen en väsentlig faktor att beakta – de elektriska förbrukarna förblir i drift även när bilen står still och så snart pedalen pressas ner ska motorn startas igen. Både när bilen är i rörelse och när den bromsar in (om fordonet har ett start-stopp-system med regenerativ bromsning, vilket innebär att energi matas tillbaka in i batteriet) måste batteriet därför hinna ladda för att orka med efterföljande stopp.

  Den resterande kapaciteten måste räcka till för att leverera ström till förbrukarna när motorn är avstängd. Resterande kapacitet avser den energi som finns tillgänglig för att mata de elektriska konsumenterna med ström vid bestämda tillfällen:

  • När bilen står stilla; t.ex. vid ett trafikljus, när man står i kö eller när bilen står parkeraden stationnement.
  • När generatorns laddning behöver kompenseras, eller när man behöver behålla en stabil spänningsnivå under resans gång.

  Verkstadsrekommendationer

  Det är svårare att tolka ett start-stopp-resultat än ett konventionellt testresultat. Det gäller särskilt om man använder testenheter som inte kan mäta konduktivitet eller enheter som inte har lämpliga testalgoritmer anpassade efter nyare batteriteknik installerat.

  Resultatet ”Batteri OK eller OK ladda” tycks då visa att batteriet är i gott skick. Dock kan det ofta vara tydligt att batteriet trots det goda resultatet är på väg att ge upp.

  Om man får ett tvetydigt testresultat finns det därför andra faktorer som måste beaktas för att avgöra huruvida batteriet mår bra eller inte. Dessa inkluderar:

  • Batteriets ålder (åldersrelaterad prestandaförlust)
  • Batteriets miltal (batterinedbrytning under drift)
  • Eventuella tidigare djupurladdningar eller längre stillaståendeperioder utan underhållsladdning (skadat batteri)
  • Förarens subjektiva intryck – t.ex. färre start-stopp än tidigare. I dessa fall kommer batterihanteringssystemet (BMS) att försöka skydda batteriet genom att minska belastningen. Det här är ett tecken på att det är dags att byta batteri.