Ta hand om batteriet året runt – inte bara på vintern

Innehållsförteckning

  Samtidigt som moderna bilar blir allt bättre på att leverera pålitlig prestanda ökar antalet elektriska förbrukare som behöver ström. Fram till 1980-talet orsakades en hög andel av bilhaverierna av punkteringar eller mekaniska fel. Men de senaste åren har batteriet seglat upp på förstaplatsen över orsaker till att en bil får motorstopp. Idag är det fyra gånger vanligare att batteriet ligger bakom felet än vad det var på mitten av 1990-talet. Anledningen till detta är ofta undermåligt batteriunderhåll eller att man har missat att ersätta batteriet innan det är för sent. Slutsats: förare kan endast förbli på resande fot om de tar hand om sitt batteri.

  Rätt vård är väsentlig för att maximera batteriets livslängd

  1. Laddningsnivå

  Oavsett typen av startbatteri man använder bör man alltid hålla ett öga på laddningsnivån för att kunna behålla högsta möjliga laddningskapacitet. Regelbunden och adekvat laddning kan förlänga batteriets livslängd rejält.

  Om fordonet står parkerat en längre period eller inte används på vintern kan man förhindra spänningsfall och skadlig djupurladdning genom att använda en kompatibel laddare. Bra batteriladdare kan identifiera batteriets laddningskapacitet och övervaka strömnivån. Ifall bilen endast används sporadiskt kan laddning varannan månad se till att batteriets prestanda behålls och dess livslängd utökas.

  1. Regelbunden kontroll av laddningsnivå

  Kortare körsträckor utsätter startbatteriet för enorm påfrestning – särskilt i minusgrader. På vintern begränsas batteriprestandan naturligt av kemiska orsaker, och generatorn hinner inte ladda tillräckligt under kortare resor. Därför är det ännu viktigare att regelbundet kontrollera batteriets laddningsnivå. En snabbkontroll av strålkastarna ger en ungefärlig bild av hur batteriet mår. Om strålkastarna snabbt slocknar när motorn stängs av bör batteriet laddas så snart som möjligt. Företrädesvis bör en professionell kontroll utföras regelbundet på en verkstad.

  1. Säkerhet är viktigare än ekonomi

  Genom att inte använda elektriska förbrukare som sätes- och rattvärmare kan man reducera bränsleförbrukningen och utsätta batteriet för mindre påfrestningar. Såvida de inte är absolut nödvändiga bör elektriska komponenter som endast används i bekämlighetssyfte stängas av så ofta som möjligt. Detta har en positiv effekt på fordonets energihanteringssystem och ökar mängden energi som finns tillgänglig för att ladda batteriet.

  Prioritet bör ges till system som används för att förbättra säkerheten. Därför ska strålkastare förbli påslagna i skymningen. Även viktiga elektroniska säkerhetsassistenter ska förbli aktiverade. Under längre resor laddas batteriet snabbt upp igen – utan att man för den skull behöver köra fort. Även vid 2 000 rpm ger generatorn batteriet två tredjedelar av dess maxenergi.

  1. Ren installationsmiljö

  Genom att hålla batteriets installationsmiljö ren och fin kan man minimera batteriets urladdningstendens, då kombinationen av fukt och smuts i närheten av batteripolerna kan främja strömläckage. Genom att rengöra poler och anslutningar kan man förhindra att kontakter korroderar, minimera övergångsresistans och förbättra batteriets laddnings- och kallstartkapacitet.

  Bra att veta om bilbatterier – underhållsfria batteritekniker

  Idag är nästan alla blysyrabatterier underhållsfria, oavsett om det handlar om klassiska vätskefyllda batterier (SLI) eller moderna AGM-batterier. Detta innebär att man inte längre behöver fylla på med destillerat vatten. I vilket fall som helst bör detta aldrig göras hemma, utan på en verkstad av en behörig mekaniker. Med lite extra omvårdnad kan man dock förlänga batteriets livslängd, precis som regelbunden kontroll av laddningsnivån kan hjälpa en identifiera ett svagt batteri innan det hinner djupurladdas. Du kan läsa mer om de olika batteriteknikerna och vilken av dessa som passar din bil bäst i artikeln om de olika batterityperna.